Economie kent geen provinciegrenzen

Het is de tijd van de ontmoetingen. Vaak in veelvoud, want door de dichtheid van de netwerken kom je elkaar wel eens vaker dan één keer tegen om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. Deze week dik 900 mensen op de bijeenkomst van de Kamer van Koophandel Noord Nederland. Het moment en de plek waar ondernemend en bestuurlijk Noord Nederland elkaar treffen. Wij presenteerden daar de visie van de KvK op de economische ontwikkeling van onze regio.

Daarover gaan we de komende tijd graag in debat. Ik haal er twee punten uit. De regio met als steden Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten in Fryslân, en de regio Groningen/Assen moeten worden gezien als één noordelijk stedelijk ontwikkelingsgebied met 1 mln.inwoners. Dus geen aparte zônes per provincie. Hiervoor moet een integraal ontwikkelingsplan worden opgezet.

Een tweede lijn is dat we op het noordelijke toeristisch/recreatief produkt, van de wadden(werelderfgoed), via de Friese meren, de steden met cultuurhistorie en het drenthse recreatiegebied naar Emmen(topattractie) a. veel meer integraal moeten inzetten en
b. inkomend toeristisch verkeer met gebruikmaking van de verlengde baan van de noordelijke luchthaven binnen moeten halen. Wij hebben goud in handen, laten we de waarde benutten. Tot slot: beide punten die ik hier aanhaal, geven aan dat als je vanuit economisch perspectief kijkt naar het noordelijk landsdeel, de provinciegrenzen niet relevant zijn. Dat besef moeten we ook praktisch vertalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *