Slecht parkeerbeleid wethouder dupeert wijkeconomie

Het is u vast wel opgevallen dat het steeds moeilijker wordt om voor eigen deur of voor de supermarkt bij u in de buurt te parkeren. Het staat gewoon altijd vol. En het blijft ook vol. U blijft rondjes rijden voor een parkeerplaats, en met u vele anderen. Dat is het beeld tegenwoordig, al dat troosteloze blik van anderen in de straten en pleinen. Wie zijn die anderen? Forensen, heten ze. Komen van buiten de stad en werken ergens in of rond het centrum. Wonen al lang niet meer in Groningen omdat hier veel te duur is geworden. Zijn jaren geleden ook al weggejaagd omdat ze in de binnenstad niet langer welkom waren. Wel om te werken maar niet met auto. De binnenstad moest immers autoluw.

Groningen heeft een wethouder die over parkeren gaat en een hekel aan auto’s heeft. De fiets is prima en die krijgt dan ook een voorkeursbehandeling, liefst alles wat de fiets betreft gratis: stallingen, beheer en toezicht, subsidie bij aanschaf, het kan niet op. Grotendeels betaalt de autorijder dat fietsersvoordeel via het parkeerkaartje. Het is natuurlijk gezond om de fiets te pakken en tegelijk het milieu te sparen. De forensen die uit de stad geweerd werden parkeerden hun auto in de straten en winkelpleinen van de wijk direct tegen de stad aan met de gedachte het laatste stukje naar het werk dan maar lopend te doen. De parkeeroverlast in die wijk werd zo groot dat iedereen begon te klagen. De baas van deze stad besloot dan maar iets nieuws in te voeren: schilparkeren, betaald parkeren voor maximaal 2 uur, bewoners en ondernemers kunnen jaarlijks een parkeervergunning kopen. Schrik niet van de tarieven want die zijn hoog en worden hoger en hoger. De wijken om de binnenstad worden aangeduid als schillen. De eerste schil ligt direct tegen de binnenstad, de tweede daarachter enz…

Wat gebeurde? U kunt het al raden: de wijken die een beetje verder van het centrum liggen werden nu door de forensen belaagd omdat daar nog gratis geparkeerd kon worden. Parkeren bij mevrouw Mien of bij meneer A.Heijn voor de deur en op het meegenomen vouwfietsje door weer en wind naar het werk. De wethouder krijgt natuurlijk weer allerlei klachten van wijkbewoners en winkeliers en besluit dat ook in die wijk het nieuwe parkeerregime moet worden ingevoerd. En zo gaan we door, gevangen in een systeem van onzinnigheid. Wonende in een stad waar veel bedacht wordt om allerlei mensen te beknotten in vrijheid van parkeren waar men wil, waar een parkeerbedrijf groter en groter gemaakt moet worden, waar handhavers aangetrokken moeten worden en waar het maar de vraag is of de overheid efficiënt weet te werken. Zeker is dat dat bedrijf te veel geld gaat kosten, extra gelden meekrijgt van het stadhuis en dat u en ik mogen betalen, dus ook de wijkbewoner, de winkelier en de huisarts. Forse, jaarlijks terugkomende lasten.

Weet u, er komen nog meer wijken in deze stad aan de beurt. Blijft daarom op uw hoede! Er ligt een mooie rode nota die over parkeren gaat en deze maand door de Raad moet worden aangenomen. U bent de klos omdat een wethouder verzuimd heeft om echt goede en mooie oplossingen te bedenken voor parkeerproblemen van forensen. Het is wel erg goedkoop en gemakkelijk om de wijken een idioot systeem op te dringen dat niemand in die wijken wil. Als die forensen bestreden moeten worden had ook de parkeerschijf van stal kunnen worden gehaald: maximaal 2 uur parkeren maar dan wel gratis! Of is men die inmiddels vergeten? Het schilparkeren dat de wethouder verder gaat uitvouwen is ordinaire geldklopperij, slecht en veel kostend parkeerbeleid over de ruggen van bewoners, consumenten en zakenlui in de wijken.

Waar het mij om gaat is dat er echte oplossingen bedacht worden en niet het slechte waar nu voor gekozen is, waar het straatbeeld opnieuw bedorven wordt met kastjes en borden en controleurs en zich ergerende automobilisten, consumenten, wijkbewoners en ondernemers. Andere oplossingen zijn er wel maar de auto komt van rechts en de wethouder van links. Nu dan weet u het wel. Als u straks in het stemhokje staat moet u eens nadenken op wie u uw stem uitbrengt. Wij willen toch allemaal een mooie stad om in te wonen en u wilt toch niet uw bezoek thuis wegsturen omdat eerst een parkeerkaartje gekocht moet worden? De rijksoverheid gaat voor minder regelgeving en afbraak van onzinnigheid daarin, deze van dictaten houdende wethouder bedenkt een gevangenis met een groot en duur apparaat eromheen, bureaucratie tot in de top. U wilt in die gevangenis leven? Ik niet. Met groen is niets mis, ik hou er zelfs van, met links is ook niets mis. Maar de combinatie in dit geval blijkbaar wel!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *