Ontwikkeling op energiegebied in Energy Valley verloopt opmerkelijk snel

Het is opmerkelijk hoe snel de ontwikkeling op energiegebied in de Energy Valley regio verloopt. Verschillende kranten hebben lijsten met projecten gepubliceerd, waaruit blijkt dat er de komende 5 jaren zo’n 22 miljard Euro door bedrijven wordt geïnvesteerd in energie-infrastructuur.Het betreft een breed pakket aan projecten in olie- en gasexploitatie, de bouw van centrales, groen gasproductie, windenergie, enz. Daarnaast investeren de kennisinstellingen fors in onderzoeks- en opleidingsprogramma’s. Noord-Nederland heeft nog nooit zo’n golf aan investeringen gekend. En wat prachtig is het, dat er zoveel partijen investeren. Dat wijst op een breed draagvlak. Een stroom die niet snel zal opdrogen.

De cruciale vraag is natuurlijk of dit pakket in de komende jaren uitgebreid gaat worden. Moeten we het hiermee doen of komt er nog meer? Ik kan daar duidelijk over zijn. De investeringen in de gaswinning en – distributie zullen zich continueren. Maar daarnaast dienen zich twee nieuwe sectoren aan die voor grootschalige investeringen zullen zorgen; dat zijn:
de opslag van CO2 en offshore wind
De potentie voor offshore wind voor onze regio is nieuw, vandaar dat ik er graag iets meer over vertel.

Windkaart
Klik op de afbeelding voor een vergroting

U ziet hier een kaart van de Noordzee met daarop de Nederlandse windgebieden en ook de Duitse windlocaties. U ziet dat die gebieden ontsloten voor de havens in de Energy Valley regio. Dat zijn Eemshaven, Harlingen, Den Helder en IJmuiden.

In het Nederlandse deel van de Noordzee zal tot 2020 6000 MW aan windmolens geplaatst worden. Tot 2030 zal dat 20.000 MW moeten worden. Dat betekent een investering tot 2020 van 20- 25 miljard Euro en tussen 2020 en 2030 van nog eens 45-50 miljard Euro. Het werkgelegenheidseffect daarvan zal tot 2020 50.000 manjaren zijn en tot 2030 nog eens 80.000 manjaren. We verwachten dat het merendeel van de logistieke activiteiten vanuit onze havens zullen worden verricht, met een werkgelegenheidseffect van vele duizenden banen.

Daarbij komt dat de Eemshaven ook voor het Duitse deel een grote rol zal kunnen vervullen. Ook hierbij gaat het om substantiële werkgelegenheidseffecten.

Het is een kwestie van slim en alert oppakken. We zullen faciliteiten moeten creëren om deze markt te pakken en we zullen het regionale bedrijfsleven moeten oplijnen om mee te doen. U mag van de Stichting Energy Valley verwachten dat we met voorstellen komen. En dat zullen we in de komende weken ook doen.

U zult zeggen mooi. Naast de bouw van centrales, de aanleg van de Gasrotonde, de heropening van Schoonebeek, de introductie van groen gas, en de productie van duurzame stroom, komt er dus nog meer.

En u heeft gelijk, dat is ook mooi. Maar…, wat veel belangrijker is, is dat er een samenhang tussen al die ontwikkelingen zit. Gas, elektriciteit en wind hangen samen en vormen een krachtige gecombineerde energiemachine. Het is niet zozeer de omvang van de energie-investeringen maar juist die samenhang die onze regio uniek maakt: Ons gas kunnen we gebruiken om de centrales in de Eemshaven te stoken. De ondergrondse gasopslag biedt de mogelijkheid om grote injecties aan gas te leveren, waardoor de centrales snel kunnen opstarten of bijschakelen. Dat is nodig wanneer de wind op zee wegvalt. Juist deze flexibiliteit maakt dat het systeem als geheel betrouwbaar is. Hierdoor worden het gas en de centrales een cruciale factor voor de ontwikkeling van grootschalige duurzame energie.

Daarmee toont de regio wat zij wezenlijk is: een Europese Energiehub. We zijn niet meer primair een Gasrotonde. We zijn een Energierotonde, waar gas en elektriciteit en duurzame energie elkaar aanvullen. Een hub met een belangrijke functie voor West- Europa op het vlak van gas- en stroombalancering.

Met die positie in het achterhoofd wil ik er nadrukkelijk voor pleiten om Energy Valley in de komende tijd ook Europees ter positioneren. Dat kan door in te haken op Brusselse programma’s en door nauwe samenwerking met Noord-Duitsland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *