Groningen Airport Eelde: De vaart komt er nu goed in

Het is precies een jaar geleden dat ik door de Raad van Commissarissen werd benaderd of ik interesse had voor de functie van Directeur Groningen Airport Eelde op interimbasis. Ik vond dat een interessante vraag, gezien de invulling en taakuitvoering die men voor ogen had. Relaties leggen met de politieke en bestuurlijke omgeving, samenwerken met het ministerie van Verkeer en Waterstaat vanwege het staatssteundossier. Vooral zorgdragen dat de baanverlenging zo spoedig mogelijk kan worden gerealiseerd.

Voorlopig voor de periode 2009. Ik zit er nog steeds want erg moet nog teveel gebeuren wat binnen deze taakopvatting past. Gelukkig is het standpunt van de Europese Commissie over de staatssteun gunstig uitgepakt voor de luchthaven. Binnenkort gaat de minister van Verkeer en Waterstaat een nieuwe Beslissing op Bewaar publiceren voor de baanverlenging en daar werken wij op de luchthaven hard aan mee. Op 14 januari hebben we een Marktdag als vooraankondiging en verkenning voordat op 1 februari de aanbesteding van start gaat.

Via een bijzondere PPS-constructie die als voorbeeld kan dienen voor andere projecten in Nederland. De vaart zit er nu goed in want ook de gemeente Tynaarlo is met de bestemmingsplanprocedure begonnen gezien de positieve uitspraak van de Europese Commissie. Uiteraard kan de bouw van de baanverlenging pas plaatsvinden als alle procedures conform de regeles zijn afgerond. Maar als we nu niet een aantal activiteiten parallel schakelijk gaan we teveel tijd verliezen. Het kan maar vast allemaal op de plank liggen…

Duurzaamheid is ook belangrijk. Er is een studie gestart om in september 2010 met glijvluchten te beginnen op Eelde. En bij de aanbesteding willen we de marktpartijen uitdagen om zelf met voorstellen te komen. Ook de dialoog met de omgeving is belangrijk. Daar gaan we nu ook stappen in ondernemen. Wordt vervolgd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *