Open deur?

Het Noordelijk bedrijfsleven staat – al jaren – gunstig bekend om haar wil en bereid tot samenwerking. In geen enkele andere regio in Nederland is die openheid zo groot en zijn de ondernemers zo welwillend om vreemden in hun keuken te laten kijken. Hetzelfde geldt overigens voor de kennisinstellingen en overheden. In allerlei platforms, netwerken, overlegstucturen en andere gremia wordt samenwerking gezocht én gevonden. Nee, echt, we mogen onszelf best wel eens een schouderklopje geven.Maar toch. Door de economische crisis heeft deze bereidheid helaas een forse deuk opgelopen.

Met name het bedrijfsleven toont zich aanmerkelijk minder open dan voorheen en sluit de poorten voor input van buitenaf. Dat is te merken op vele fronten. Stagiaires en afstudeerders op alle niveaus krijgen steeds vaker nul op rekest. Er zijn al studierichtingen waarbij die noodzakelijke onderdelen van de studie niet meer ingevuld kunnen worden. Maar ook werkzoekenden die een zinvolle invulling van een werkervaringstraject zoeken, vangen bot. En sollicitanten die een inhoudelijk netwerkgesprek aanvragen, worden met een kluitje het riet in gestuurd. De boodschap in al dit soort situaties: sorry, maar door de crisis hebben we geen tijd voor je. En dit treft – zoals zo vaak – de jongeren het hardst.

En dat is eeuwig zonde. Een verloren generatie dreigt. Want hoe kunnen jongeren nu aan hun noodzakelijke stages komen? Aan afstudeeronderzoeken? En hoe bouwen zij de noodzakelijke werkervaring op als de bedrijven hen daarvoor geen kans geven? Hoe breiden zij hun netwerk uit als er zoveel bedrijven de deur dicht smijten? Als wij, als ondernemers, deze jongeren geen kans geven gooien we een aanzienlijk arbeidspotentieel rücksichtslos weg. En wat gebeurt er als de crisis weer voorbij is? Gaan we dan weer klagen dat er geen gekwalificeerd, ervaren personeel is? Ik mag toch hopen van niet!

Kortom, om met Obama te spreken, time for change. Laten wij onze deuren weer open gooien en anderen de kans geven. En al doe je het niet vanuit maatschappelijk of sociaal oogpunt, dan in ieder geval vanuit het lange termijn perspectief. Want we hebben er toch allemaal belang bij dat het Noorden een goed arbeidspotentieel heeft?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *