Last van het glazen plafond? Neem de trap…

Vrouwen en het glazen plafond, er is veel over te doen. Het vaststellen van quota voor de aanname van vrouwen op hogere functies staat ook in 2010 in de landelijke politiek ter discussie, Binnen grote maatschappelijke instellingen en ondernemingen woedt de discussie of dit anno 2010 nog nodig is. De meningen zijn verdeeld.De economische crisis is debet aan deze discussie. In tijden van nood blijken we beter af te zijn met vrouwelijke managers. Die zijn beter in crisis management, blijkt uit onderzoek. En bedrijven met een mix van vrouwen en mannen in de top presteren beter. Maar dit glazen plafond blijkt voor menig vrouw alleen irritant, als ze er door heen kijkt en verlangt naar de verdieping erboven….

Gelukkig worden, ook in het Noorden, steeds meer vrouwen zich bewust van het feit dat zij alleen de volgende verdieping bereiken door … de trap te nemen. “De trap nemen” staat hierbij voor actief met jezelf aan het werk te gaan, en stappen te zetten, om te komen waar je komen wilt. Vrouwen zouden het politieke spel beter kunnen spelen.

Zorg dus voor je eigen PR, wees helder naar de juiste persoon , diegene die over promoties gaat en doe dat op het gepaste moment. Heb oog voor hiërarchie.

Informeel contact, gelobby in de gang werkt daarbij nog steeds het beste. Zoek die contacten, vrouwelijk en mannelijk, die je dichter bij je doel brengen. Om samenwerking op te zetten of advies in te winnen waar je het krijgen kunt. Om actief aan de slag te gaan en daarbij uitdagingen, risico’s en de successen van een volgende trede niet te schuwen. En het risico af en toe eens mis te stappen, als een leerzaam onderdeel van het proces te zien.

Het hele economische klimaat vraagt,nog meer dan voorheen, dat inspanningen resultaat gericht moeten zijn. Dat kan door juiste bedrijfsplannen (of promotieplannen ) te maken. Zorg dat je gefocust blijft en elke trede ziet als een manier om dichterbij de volgende verdieping te komen.

Basisvoorwaarden voor een goede onderneming of carrièrestap.
Heb je eigen organisatie op orde , formuleer reële, maar uitdagende doelen, geef je tijdspad weer , zorg voor een goede marketing, en leg de juiste contacten. Stel veel vragen en luister naar het antwoord en vooral ook naar dat wat niet gezegd of in de wandelgangen besproken wordt!

Wees niet bang. Benoem je successen. Maak vooral volop gebruik van je vrouwelijke componenten zoals charme, empathie , voorzichtigheid, verbindingskwaliteiten en onderhandelen met een vooraf vastgesteld resultaat. Kortom maak jezelf maximaal zichtbaar zonder overdreven aanwezig te zijn.

En dat is dat is misschien het meest lastige… hou vol en laat je niet van de wijs brengen!

Binnen Noord Nederland werkt bv. het vrouwennetwerk Advitmo aan het politieke spel van vrouwen in hogere functies. Doelgericht ondernemen en samenwerken. Omzet maken en geld verdienen zijn geen vieze woorden, maar worden zorgvuldig bewaakt en getoetst. En de resultaten zijn ernaar.

En dat je dan geniet van je werk lijkt me duidelijk……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *