Juist nu investeren in welzijn van medewerkers. HRM 2010.

Intuïtie en gevoel worden gelukkig steeds meer gezien als nuttig en waardevol. Ze zijn in mijn ogen een noodzakelijke medespeler van het alom geprezen denken. “Ik denk dus ik besta”, schreef iemand ooit eens. De moeite waard om dat nog eens onder de loep te nemen en je af te vragen in welke zin dit alles invloed heeft op het welzijn van mensen en organisaties. Emotionele intelligentie is van levensbelang en de investering waard.

Gevoel en intuïtie zijn ons mensen niet voor niets gegeven. Het zijn zintuigen die via ons lichaam signalen afgeven. Signalen die je kunt gebruiken als kompas, graadmeter of verkeerslicht. Een graadmeter voor menselijk welzijn en daarmee ook een graadmeter voor het welzijn van een bedrijf. Een bedrijf met gezonde, vitale en loyale medewerkers is vrijwel zeker ook in economisch opzicht een gezond bedrijf. Het zal op zijn minst flexibel en veerkrachtig op de marktontwikkeling kunnen reageren. Het heeft gunstige gevolgen voor verloop en verzuim. Gelukkig wordt ook binnen organisaties steeds meer en vaker duidelijk wat de voordelen (winst) kunnen zijn van het opnieuw waarderen, aanvaarden, onderkennen en leren hanteren van emotionele intelligentie

Wanneer een bedrijf onder extra druk komt te staan, zoals in een economische crisis, bestaat de neiging om voor het overgrote deel te focussen op verkoop en boekhouding. Investeren in personeel (hrm) is luxe en dus alleen verantwoord als het zakelijk voor de wind gaat. Maar hoe gezond en verstandig is dat nog anno 2010?

Wat is het effect voor een bedrijf als medewerkers mentaal en emotioneel zwakker worden of wanneer mensen oververmoeid raken. Hoe veerkrachtig is het bedrijf, de sector en zelfs de regio wanneer ontslagen personeel ontslagen of ziek thuis zit?

Overdreven? Doemscenario? In sommige gevallen realiteit. Een heroverweging waard als u weer toe bent aan een investering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *