De dynamiek van de startende ondernemer

Het starten van een eigen bedrijf blijft in trek, ondanks de economische tegenwind. In 2009 werden in Noord-Nederland 9.513 nieuwe zelfstandige bedrijven opgericht. Op het eerste gezicht doet dat aantal nauwelijks onder voor dat van een jaar eerder. Toen waren het er bijna 9.593. Maar het cijfer van 2009 is enigszins geflatteerd doordat vorig jaar de nieuw gevestigde vrijeberoepsbeoefenaren voor het eerst in de telling zijn betrokken. Dat is een gevolg van een wijziging in de Handelsregisterwet.

Ook landbouwers, vrijeberoepsbeoefenaren en instellingen van de overheid moeten zich nu laten registreren. Het Handelsregister ontwikkelt zich tot een basisregister, waar andere instanties als de Kamer van Koophandel hun gegevens van moeten betrekken. Ondernemers hoeven hun gegevens dan nog maar 1 keer aan te leveren, in plaats van elke keer weer opnieuw aan allerlei instanties. We zien het effect van deze wetswijziging in de aantallen starters in de sector algemene diensten, waarvan activiteiten in de zorg en het onderwijs (opleidingen) deel uitmaken. Dat zijn branches met veel vrijeberoepsbeoefenaren. Telden we in 2008 nog 1129 startende ondernemingen in de algemene diensten, vorig jaar was dat opgelopen tot 1556.

Een heel andere beeld laat de bouw zien. Deze sector kende de laatste jaren een enorme groei van het aantal ondernemers door de opkomst van de klussenbedrijven. Maar de bouw heeft nu zwaar te lijden onder de economische crisis, en dat heeft de animo om in deze sector een eigen bedrijf te beginnen getemperd. Het aantal starters in de bouw daalde in een jaar tijds van 1442 tot 884. De bouw was ook de sector waarin het aantal opheffingen het meest toenam, met 176 tot 829. In vrijwel alle sectoren waren er meer opheffingen dan een jaar eerder. In totaal waren het er vorig jaar 6974 (+494).

Deze cijfers geven wel de dynamiek aan van de economie en de veerkracht van het ondernemerschap: het is normaal dat ondernemers bij uitblijvend succes ermee stoppen, en anderen de uitdaging blijven aangaan !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *