Camiel Eurlings doet de 3de poging; dat is nu hopelijk scheepsrecht!

Op 3 maart jl hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM samen bekend gemaakt dat er geen bezwaren meer zijn tegen de verlenging van de start- en landingsbaan op Groningen Airport Eelde. Alle onderzoeksvragen, onder andere van de Raad van State in juni 2008, leveren een positief eindoordeel op. Zij hebben deze uitspraak op 3 maart gepubliceerd in de Staatscourant. Dat besluit is nog net voor de val van het kabinet door beide ministers ondertekend. Het is nu de derde keer dat de ministers toestemming willen geven voor de baanverlenging, de eerste keer was rond 2002, maat steeds werd het Rijk teruggefloten door de Raad van State.

Het is een nieuwe belangrijke stap in het besluitvormingsproces, weer een nieuw groen licht in de “groene golf” die we willen doorlopen. Het volgende belangrijke moment is de dag dat dit besluit van beide ministers onherroepelijk wordt. Dat moment hangt af van bezwaren die worden ingebracht en zo ja, of die door de Raad van State al dan niet ontvankelijk worden verklaard. Het exacte tijdspad daarvan is op voorhand niet in te schatten. Maar ik ben ervan overtuigd dat het besluit van beide ministers zeer goed is onderbouwd, mede natuurlijk door de overtuigende uitspraak van de Europese Commissie eind november 2009 over de staatssteun. Dat was immers het onderwerp waar de Raad van State in 2008 het ministerie terug verwees.

Zodra het besluit van de ministers onherroepelijk wordt kan het wettelijk voorgeschreven proces van de bestemmingsplanwijzigingen in Tynaarlo en Haren starten. De gemeente Tynaarlo is al met de voorbereiding van deze procedure begonnen. Wij zijn op Groningen Airport Eelde blij met deze voortvarende samenwerking met de gemeente Tynaarlo. Er is nu onder leiding van de luchthaven een projectteam gevormd met alle betrokken overheidspartijen om alle procedures in de afrondingsfase zo gestroomlijnd mogelijk af te ronden en uit te voeren.

De eerste gesprekken over baanverlengingen dateren al van vele 10-talle jaren geleden. De procedures bij de Raad van State lopen al sinds 2002. Het wordt nu dus echt tijd dat het baanverlengingsdossier kan worden afgerond, drie keer is scheepsrecht”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *