Draagvlak voor één noordelijke provincie

De bevolking van het Noorden heeft gesproken: tweederde van de noorderlingen ziet geen bezwaar tegen het samenvoegen van Groningen, Friesland en Drenthe tot één noordelijke provincie.

Dit blijkt uit een peiling van Maurice de Hond onder 750 noorderlingen, uitgevoerd in opdracht van VNO-NCW Noord. Een geweldige uitkomst, waaruit blijkt dat de provinciale bestuurders de burger onderschatten.

De culturele verschillen tussen de verschillende regio’s zullen blijven bestaan, ook als we een nieuwe regionale overheid hebben. Bestuurlijke vernieuwing leidt niet tot verlies van de culturele identiteit, maar zorgt er juist voor dat we een krachtige en rijke noordelijke provincie krijgen.

De provinciale bestuurders kunnen zich na de peiling niet langer verschuilen achter het argument dat de burger er niet achter staat. Deze is al overtuigd van de voordelen die samenvoegen van de provincies heeft en is niet bang voor het verlies van het karakter van zijn regio.

Voor de burger en voor bedrijven is een sterke regio van groot belang. Een daadkrachtig Noorden dat beter in staat is om de regio te versterken, nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en meer invloed kan uitoefenen in Brussel.

Uit de peiling blijkt dat ieder van deze voordelen van samenvoeging op zichzelf geen duidelijke steun van de bevolking krijgt. Het zijn echter de combinatie van argumenten en het besef dat de culturele verschillen niet verdwijnen zorgen er voor zorgen dat er draagvlak onder de noordelijke bevolking is voor één noordelijke provincie.

Het feit dat dit draagvlak er is, zet de provinciale bestuurders hopelijk aan het denken. De bevolking is verder dan zij zich realiseren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *