Houd de Noordelijke zeehavens op koers!

In mijn vorige blog schreef ik over de positieve ontwikkelingen in de Groninger havens. De dreiging van voortgaande stijging van de loodsentarieven baarde mij de afgelopen weken echter zorgen. Over de evaluatie van de loodsenwet werd vorige week gesproken in de Tweede Kamer.

Beloodsing is een belangrijke voorziening waar veel schepen die onze havens aandoen van afhankelijk zijn. Vanaf een bepaalde lengte of breedte van een schip is het verplicht om bij het binnenlopen van de havens gebruik te maken van de diensten van de loodsen. Deze dienst zorgt eronder andere voor dat de veiligheid van schepen en havens wordt gewaarborgd.

Met het doorzetten van de tweede fase van de loodsenwet zou mogelijk de zgn. kruissubsidiëring verder worden afgebouwd in de aanloop naar de introductie van marktwerking. Met als gevolg dat de tarieven van de loodsen exorbitant zouden stijgen (in 2019: 114% extra voor Delfzijl/Eemshaven en 203% extra voor Harlingen). Dit zonder dat compensatie zou plaatsvinden bijvoorbeeld door flexibilisering van loodsplicht. Dit eenzijdig doorzetten van de invoering van de wet zou zeer nadelige gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van de Noordelijke zeehavens. We lopen hiermee immers groot risico dat schepen hun lading elders gaan lossen. Daar waar de tarieven gunstiger zijn en ze dus minder kosten hoeven te maken.

Samen met burgemeester Paul Scheffer van de gemeente Harlingen heb ik in Den Haag dit knelpunt onder de aandacht gebracht van de betrokken Tweede Kamerleden Ad Koppejan (CDA), Lia Roefs (PvdA) en Charlie Aptroot (VVD). De kamerleden hebben onze boodschap overgenomen en hebben zich verzet tegen de afbouw van de kruissubsidiëring en de introductie van de marktwerking in het loodswezen. De Kamerleden hebben bepleit dat veiligheid niet vermarkt mag worden. En dat de haven van Rotterdam de tekorten bij de kleinere havens moet blijven subsidiëren, omdat Rotterdam door de grotere schaalgrootte lagere loodstarieven kan berekenen dan kleinere havens.

Blij te kunnen constateren dat Minister Eurlings tijdens het debat concludeerde dat hij afziet van de introductie van marktwerking en de afbouw van de kruissubsidie gaat bevriezen. Geen verdere verhoging van de loodstarieven in de Noordelijke zeehavens dus! Een belangrijke zet waarmee wordt bijgedragen aan het behoud van de sterke concurrentiepositie van onze havens! Dank aan de Kamerleden, dank aan alle betrokkenen bij de lobby!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *