Op de bres voor het Prins Claus Conservatorium!

Het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen kreeg recent een Bijzondere Kwaliteitskenmerk. Een uitzonderlijk certificaat dat alleen wordt gegeven aan opleidingen die uitblinken. Ons conservatorium kreeg dit kenmerk omdat men zich aantoonbaar onderscheidt van andere conservatoria in Europa. Van de 21 te beoordelen aspecten scoorde het Prins Claus Conservatorium er maar liefst 20 ‘goed’; een uitzonderlijk hoge score.

Geweldig nieuws en een opsteker voor iedereen die te maken heeft met het conservatorium.

Je zou zeggen; we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dat doen we ook, maar er is wel een probleem dat opgelost moet worden. Wat is er aan de hand?

Met het zogenoemde ‘Herenakkoord’ uit 1989 is het noordelijk kunstvakonderwijs in Groningen geconcentreerd. Groningen kreeg de toezegging dat ook vervolgopleidingen aan Groningen zouden worden toegekend.

Studenten vragen om opleidingen op topniveau. Zonder een masteropleiding is een conservatorium nationaal en internationaal minder aantrekkelijk, komen er geen topdocenten doceren, hebben studenten minder kans op een baan en komt het voortbestaan van een conservatorium en daarmee de culturele infrastructuur van een regio in gevaar. We hebben daarom een kwalitatief hoogstaande en onderscheidende masteropleiding ontwikkeld, gebaseerd op ontwikkelingen in de sector en met het oog op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van de Master Muziek kreeg subsidie van de Europese Commissie.

Niets stond een start op 1 september 2010 meer in de weg.

Begin 2009 hebben wij een aanvraag ingediend om de Master Muziek als bekostigde opleiding aan te merken. Minister Plasterk heeft die aanvraag afgewezen. In juli 2009 hebben we bezwaar aangetekend. Minister Plasterk besloot begin 2010 ook dat bezwaar af te wijzen: de behoefte op de arbeidsmarkt zou onvoldoende zijn aangetoond en er zouden al zeven masteropleidingen muziek zijn.

Maar die argumentatie deugt niet. Onderzoek toont duidelijk aan dat de masteropleiding de arbeidsmarktkansen van afgestudeerden stevig verhoogt. Uit landelijke gegevens blijkt dat de werkloosheid onder de afgestudeerden buitengewoon laag is. En er zijn geen zeven Nederlandse master-muziekopleidingen, maar zes, gespreid over alle regio’s behalve het Noorden.

De Master Muziek van het Prins Claus Conservatorium is van groot belang voor Groningen en het Noorden. Want een conservatorium zonder masteropleiding wordt nationaal en internationaal niet als volwaardig beschouwd. Het gaat hier om niets meer of minder dan het in stand houden van onze culturele infrastructuur. Het conservatorium leidt musici en dirigenten op voor orkesten, koren en harmonie- en fanfares. Zo is bijvoorbeeld een groot deel van de docenten van de noordelijke muziekscholen bij ons conservatorium opgeleid. Het conservatorium is van levensbelang voor de muziekcultuur die we in het Noorden hebben. Dat moeten we overeind houden en versterken.

Daarom doe ik een beroep op iedereen die een kamerlid kent, om dat kamerlid te benaderen en te vragen om voor de zaak van ons conservatorium op te komen. Een nieuw kabinet kan het besluit van Plasterk terugdraaien. De talentvolle musici in het Noorden, de beroepspraktijk en één van de beste conservatoria van Nederland verdienen dat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *