Maatschappij kan media-ontwikkelingen amper bijhouden

Vraag: wie heeft er al gehoord van nieuwe functies als ‘brand community manager’, ‘web channel manager’ of ‘webcare manager’? Tegen de tijd dat het hoger en wetenschappelijk onderwijs hun curriculum daarop hebben aangepast, zijn er alweer nieuwe functies ontstaan, zoals ‘mobile marketing manager’ of ‘social tv manager’. In de minimaal vier jaar tussen inschrijven en afstuderen zien studenten de wereld om hen heen drastisch veranderen. Conclusie: een leven lang leren ligt voor hen – en voor ons allemaal – in het verschiet!

Scepsis en koudwatervrees

Ook bedrijven, overheden en instellingen hebben moeite met het bijhouden van de media-ontwikkelingen. Hoewel ze de enorme potentie van web 2.0, e-commerce en sociale netwerken langzamerhand wel beginnen in te zien, staan ze nog te vaak met veel scepsis en koudwatervrees vanaf de zijlijn toe te kijken. En áls ze er al aan beginnen, doen ze dat veelal zonder vooropgesteld tactisch of strategisch plan en zonder hulp van specialisten. Laat staan dat ze er eentje in dienst nemen. Daar is vaak ‘geen budget voor’ (lees: geen visie op).

Jan en alleman

Die nieuwe functies hebben alles te maken met de revolutionaire veranderingen op mediagebied. Neem internet. Zagen we in de Web 1.0 fase nog vooral corporate websites – in feite folders op internet – die door organisaties zélf werden onderhouden, in de Web 2.0 fase zijn daar talrijke varianten bijgekomen, waarbij nu Jan en alleman content kan publiceren. Moderne websites hebben ‘web shops’, merken bouwen aan ‘brand communities’ en we kennen de explosieve groei van ‘social media’. Al deze nieuwe vormen van interactieve communicatie vragen om de inzet van specialisten. Elk met hun eigen specifieke technische, sociale, communicatieve en analytische vaardigheden. Maar, wie durft er om die specialisten te vragen? En wie leidt ze op?

Wie doorbreekt de cirkel?

Onze maatschappij zit gevangen in een remmende vicieuze cirkel. Organisaties zijn traag met het erkennen en creëren van nieuwe functies, de arbeidsmarkt kent deze functies daarom niet en vraagt er niet om, het onderwijs leidt er niet voor op en studenten kunnen zich er niet voor inschrijven. Wie doorbreekt deze cirkel, midden in de crisis en aan de vooravond van de definitieve doorbraak van mobile internet en social television? Hallo! Bent u daar nog?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *