Engagement of koppensnellen

Afgelopen week tijdens een bezoek voor Kalooga aan ondermeer The Independent en Daily Mail in London, werd duidelijk dat “Engagement”, betrokkenheid, het mode woord is in de Media wereld. Vooral het gebrek aan Engagement is logischerwijs hetgeen de Publishers bezig houdt. Immers nieuws is via zoekmachines makkelijk te vinden en indien de interesse van de zoeker daar is gewekt komt hij “even buurten” bij de leverancier van deze nieuwscontent (de online krant), om daarna weer verder binnen de zoekmachine te navigeren naar andere headlines. Het startpunt en de betrokkenheid van de Internetter ligt daarmee bij de zoekmachine en diens makkelijke navigatie dienst en niet meer bij de krant. Het eerste contactmoment voor adverteerders dus ook. Dalende bezoekersaantallen en – inkomsten zijn volgens de kranten het gevolg.

Wat nu?

Rupert Murdock denkt in abonnementen voor online kranten of micro-payments de oplossing te hebben gevonden. Dramatische dalingen van pageviews en inkomsten zijn op het moment bijvoorbeeld bij Financial Times het gevolg. Zijn adviseurs geven de schuld aan gebrek aan journalistiek talent waardoor mensen niet rechtstreeks komen. Daar wordt binnen de Murdock ‘familie’ hard aan gewerkt. Maar ook de betrokkenheid van de Internetter bij deze toekomstige sterren zal er moeten zijn.

Betrokkenheid van de Internetter begint mijns inziens bij betrokkenheid met de Internetter. Betrokkenheid van Internetters begint bij het gevoel te hebben serieus te worden genomen en/of er bij te horen en mee te kunnen doen. Ook het op basis van de objectieve verslaglegging van een journalist of de mening van een ‘deskundige’ kunnen ontdekken wat andere bronnen te melden hebben of wat er verder te vinden is, helpt bij het Engagement. Veel succesvolle nieuwssites bieden zelfs de mogelijkheid je zelf op te werken tot journalist! Een uitdaging voor iedereen.

Daily Mail kiest offensief voor meer gratis informatie en eigen (visuele) navigatie diensten, in combinatie met meer user generated content. In plaats van minder dus meer maar wel met Daily Mail als leverancier en startpunt. Dit om betrokkenheid te hebben met de Daily Mail bezoeker en daarmee hopelijk ook de betrokkenheid van de bezoeker bij de Daily Mail te verwerven. Een interessante ontwikkeling die helemaal past bij het Kalooga gedachtegoed.

Sinds ze deze koers hebben ingezet stijgt het aantal bezoekers en hun verblijf / Engagement wordt langer / groter. Ze zijn de Guardian inmiddels weer voorbij..

Parallellen

De overeenkomst met de ontzuilende samenleving en daardoor al die zwevende kiezers komt bij me op.

Maar goed, dit podium is er voor economische – en niet voor politieke onderwerpen. Betrokkenheid ga je ook op dit gebied misschien wel verdienen door betrokken te zijn. Een twitterende partijtop toont mijns inziens geen betrokkenheid maar schept uiteindelijk alleen maar afstand. Dit omdat de top middels dit nieuwe medium niet in gesprek gaat maar het gebruikt als micro zendmast. Uiteindelijk krijgen nog meer burgers de bevestiging niet gehoord te worden. Overigens wel gratis. Misschien is een internet lidmaatschap van een partij een idee om eens uit te werken. Zou dit helpen om betrokken en participerende kiezers terug te krijgen in plaats van de populaire headlines volgende zwevers?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *