En jij, ben je jager of verzamelaar?

Boodschappen doen is niet m’n grootste hobby maar uit marketingoogpunt is een supermarktbezoek zeer de moeite waard. Niet zozeer om te zien wat mensen allemaal in hun winkelwagentje leggen, maar om te observeren hoe ze dat doen. Over de eeuwen heen is de manier waarop we voedsel verkrijgen radicaal veranderd, maar ons gedrag daarbij is in wezen nog hetzelfde.

Doelgericht

In de oertijd ging de man op jacht en daar ging een ritueel aan vooraf. De jager focuste zich lichamelijk, geestelijk en spiritueel op zijn prooi en visualiseerde een succesvolle jacht. Vandaag de dag gaat het met de man niet veel anders. Met boodschappenlijstje in de broekzak, verplaatst hij zich met auto of fiets naar de supermarkt van zijn keus. Daar vervoegt hij zich in de kortst mogelijke tijd bij de kassa met een winkelwagentje slechts gevuld met artikelen die op zijn lijstje staan. Even doelgericht als zijn voorvaderen eeuwen geleden.

Spijt van een onverwachtse aankoop

Consumentenonderzoek bevestigt dit mannelijk koopgedrag. Zo blijkt 47% van de mannen niet van winkelen te houden en 51% zich te ergeren als hij niet vindt wat hij zoekt. Daar komt nog bij dat het merendeel van mannen weet wat hij wil als hij een supermarkt bezoekt en vastberaden is zich binnen een half uur met de gewenste artikelen uit de voeten te maken. Vrouwelijk koopgedrag is anders. Net als de oervrouw, is de moderne vrouw niet zozeer op zoek en staat zij open voor wat zij tegenkomt. Geen jager maar een verzamelaar, die met verschillende en vaak verrassende aankopen thuiskomt. Recente onderzoeken illustreren dit. Zo doet 81% van jonge, hoogopgeleide vrouwen aan recreatief winkelen en heeft 75% van winkelende vrouwen spijt van een onverwachtse aankoop.

Inzicht in het koopgedrag

Een goede vriendin met een winkel en een webwinkel in woonartikelen, rekent veelal vrouwen tot haar klantenkring en speelt handig in op typisch vrouwelijk koopgedrag. Regelmatig zeggen nieuwe klanten haar: “Ik zag uw affiche op het prikbord in Albert Heijn hangen en ik moest meteen naar u toe.” Een reclamebureau zou misschien lacherig doen over de inzet van zo’n marketingmiddel, maar deze onderneemster heeft dan ook geen reclamebureau nodig. Zij voelt het koopgedrag van haar klanten haarfijn aan en stemt er haar verkoopgedrag op af. Groot of klein, iedere onderneming heeft baat bij inzicht in het koopgedrag van haar klanten en haar marketingplan is een weerspiegeling van dat gedrag. Aan het eind van de dag bepalen inlevingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit succes op de marktplaats en in de jachtvelden.

Bij uitstek vrouwelijk

Internet marktplaatsen zijn bij uitstek vrouwelijk. Waar in de conventionele verkoop, vertegenwoordigers en acquisiteurs…veelal mannen…doelgericht en actief op jacht gaan naar hun klant, laten ondernemingen op internet zich meer van hun vrouwelijke kant zien. Zij zijn aanwezig, luisteren en laten hun klant naar hen toe komen. Pull marketing in plaats van push marketing. Ook netwerken is een typisch vrouwelijke vorm van marketing. Onderzoek laat zien dat vrouwen sociale netwerken als Facebook, Twitter, Flickr en Myspace domineren. Overigens kennen websites zoals LinkedIn en YouTube ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke bezoekers.

Ieder z’n eigen marketing

Psychologisch onderzoek toont dan ook aan dat ieder mens, vrouw of man zowel vrouwelijke als mannelijke eigenschappen heeft. Een succesvolle vertegenwoordigster is even doelgericht, gefocust en geneigd tot actie als haar mannelijke evenknie. Omgekeerd vertonen steeds meer mannen op sociale netwerken typisch vrouwelijke eigenschappen zoals: aandachtig luisteren, ontvankelijkheid en warmte. Zowel de vrouwelijke als de mannelijke benadering van de markt boekt resultaten. Zo heeft ieder mens en iedere onderneming een mix van eigenschappen die ingezet kunnen worden in een eigen marketingplan. Ieder z’n eigen marketing. En jij, ben je jager of verzamelaar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *