De waan van de dag

Vrijdag j.l. heeft de Kamer van Koophandel de derde kwartaalmeting over de stand van de economie volgens de ondernemers zelf bekend gemaakt. Als kenniscentrum van de regionale economie doen we dat mede op basis van de kennis van het Handelsregister, maar vooral de mening van de steekproef van ondernemers is bepalend in de berichtgeving. En zo hoort het ook.

Resultaat is dat het optimisme van het vorig kwartaal iets is getemperd, dat de horeca optimistisch is en dat de bouw en de transportsector het zwaar voor de kiezen krijgen. De verdere opgang zal moeten worden gestuwd door de aantrekkende export en dus vooral van de industrie. Tot zover de korte termijn, ofwel de waan van de dag. Want wij maken ons allemaal druk om de vraag is deze lichte terugval een seizoensverschijnsel of een aankondiging van een zgn. dubbele dip. Dat is begrijpelijk. Maar belangrijker is natuurlijk de langere termijn. Onlangs hoorde ik van de topman van een van de leidende banken in ons land heel kort weergegeven de volgende schets.

“In de hele wereld worden land, onroerend goed en grondstofposities door China opgekocht, en dat geldt ook voor infrastructuur buiten China.In Afrika zijn de chinese bouwers dominant aanwezig. De USA is defacto failliet en kan alleen overleven door de schuld weg te infleren. In Europa zijn een aantal lande verre van solvabel en dat levert een onstabiele situatie op.” Tot zover deze topbankier. Voeg daarbij het gegeven van de groeiende wereldbevolking, de stijgende welvaart die leidt tot andere voedingspatronen met een enorm beslag op landbouw, kunstmest, en energie. Houd rekening met de bijna pathologische mobiliteit die wij ons permitteren en de ecologische druk die dat oplevert.En bedenk dat de psychologie van de beurzen en de instabiele situatie in bijna alle delen van de wereld elke dag voor een economische ramp kan zorgen.

Dan blijft het interessant om te zien hoe ondernemers naar het komende jaar kijken.Maar voorbij de waan van de dag liggen er enorme risico’s en onzekerheden. Het blijft voor elke ondernemer essentieel ook met die langere termijn rekening te houden. En natuurlijk voor welk nieuwe kabinet dan ook, meer dan ooit is een regeringsprogramma nodig dat goed omgaat met deze lange termijn situatie.En meer dan ooit zal dat, gezien de economische en budgetaire probelmatiek, lastiger zijn omdat de waan van de dag maar al te vaak regeert. Ik houd mijn hart vast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *