Goed personeel, hoe ga je er mee om?

Ik hoor met grote regelmaat ondernemers en managers klagen over de kwaliteit van hun eigen personeel. Het hoeft geen betoog dat een oude wijsheid hier geldt: “je krijgt het personeel dat je verdient” Ik hoor minimaal zoveel mensen klagen over de organisatie waar ze voor werken en specifieker, hun eigen leidinggevende. De vraag ligt voor de hand: ”Zou er een directe link zijn tussen het geklaag van diegene die leidinggevende en de medewerker?” Het antwoord ligt eveneens voor de hand.

Goed personeel hebben is hard werken. Om ze te vinden, te behouden en beter te maken. Dat vele werk is in één mooie term gegoten, Human Resource Management (HRM). Hoewel veel bedrijven een afdeling hebben die ze zo noemen is dit volgens mij iets wat iedere ondernemer en manager moet kunnen.

Veel te vaak is alle wijsheid en kennis die er in het HRM vakgebied is opgesloten bij een specifieke afdeling. En dit terwijl alle kennis en instrumenten een enorme toegevoegde waarde kunnen hebben bij de doelstelling van de manager. Het beste uit je personeel halen.

Welke vormen van flexibel werken zijn er? Hoe benut je alle talenten van je personeel? Wat moet je precies doen als je iemand buiten je bedrijf wil plaatsen? Hoe kun je leren en werken combineren? Hoe kun je iemand op een flexibele basis belonen?

Allemaal zaken die kunnen bijdragen aan de betrokkenheid en tevredenheid van je eigen personeel. Goed personeel, hoe ga je er mee om?

Managers en ondernemers onderschatten gemiddeld genomen de kansen die er liggen om hun personeel nog beter te krijgen, nog meer betrokken. Ik pleit daarom voor een betere samenwerking tussen managers en de HR afdelingen. Goed personeel is bijna altijd de belangrijkste succesfactor en bovendien ook nog eens erg schaars. Uit onderzoek van Randstad blijkt dat het overgrote deel van de werkgevers nauwelijks is voorbereid op de toekomst. Denk hierbij aan schaarste, het nieuwe werken, flexibelere contracten etc. De oorzaak ligt volgens mij in de kloof tussen HR afdelingen en het management.

Een goede manager heeft altijd antwoord op de vraag: “Goed personeel, hoe ga je er mee om?” Er gaan structurele tekorten ontstaan in de arbeidsmarkt, ook wanneer de economie niet zo hard groeit. Wees zuinig op uw belangrijkste succesfactor!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *