Even voorstellen….GOA Publiek

In mijn blog Open Deur? van 3 februari schreef ik dat er nog steeds veel behoefte is aan interessante stage- en werkervaringsplekken bij organisaties in Noord-Nederland. Immers, hoewel de werkloosheidscijfers langzaam maar zeker een positieve (dus afnemende) trend laten zien, staan nog steeds relatief veel jongeren aan de kant. Daarom is het bieden van kansen zowel vanuit maatschappelijk als economisch perspectief van groot belang. Dit geldt in versterkte mate voor de zogenaamde werk-leerplekken, zowel op MBO- als HBO niveau.

Voor deze laatste twee groepen is Groningen een nieuw maatschappelijk initiatief rijker: de GOA Publiek. De GOA Publiek stelt zich ten doel om werk-leerplekken in de (semi)publieke sector te creëren. Het blijkt namelijk dat juist de (semi)publieke sector juist op dit punt (in tegenstelling tot

bijvoorbeeld stages, daar is over het algemeen prima beleid voor ontwikkeld) een extra stimulans kan gebruiken. De eerste concrete opdracht van de GOA Publiek: creëer 200 extra BBL-plekken (BeroepsBegeleidende Leerweg, werken en leren op MBO-niveau). In 2011 zal deze opdracht worden uitgebreid met plekken voor HBO-trainees.

De GOA (dat overigens staat voor Gemeenschappelijke OpleidingsActiviteit) zal voor de leerlingen en trainees als werkgever fungeren. Door het overnemen van werkgeversrisico’s verlaagt ze de drempel voor deelnemende organisaties. Daarnaast ontzorgt zij de werkgevers door de coördinatie en communicatie naar de onderwijsinstellingen over te nemen.

Het initiatief is ontstaan vanuit betrokken werkgevers in de Groningse publieke sector zelf die, niet toevallig, ook allen een trekkende rol spelen in het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten:

  • Op korte termijn een maatschappelijke bijdrage leveren aan terugdringing van jeugdwerkloosheid
  • Op lange termijn de voorwaarden scheppen om de instroom van (jonge) talenten te borgen.

De GOA Publiek doet haar taak gelukkig niet alleen. Het werkt nauw samen met andere organisaties in het werkveld. Daar waar mogelijk zoekt de GOA aansluiting bij bestaande structuren en initiatieven. Er is immers al veel ontwikkeld in Groningen en we hoeven zeker het wiel niet opnieuw uit te vinden!

We staan nog aan het begin van onze missie. Bij deze nodig ik graag een ieder uit om met ons mee te denken om onze ambitieuze doelstellingen waar te maken. Met goede samenwerking ben ik ervan overtuigd dat het moet lukken!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *