De Majesteit en het MKB

In de troonrede lezen we met de bril van de ondernemer via de Majesteit dat er 3 belangrijke onderwerpen zijn waar de aandacht naar uit hoort te gaan. Export, Innovatieve produkten en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Precies de onderwerpen waar de kvk, met partners als o.m. MKB Noord en VNO/NCW Noord aktief mee bezig is. Ook samen met NOM en Syntens, omdat wij erg geloven in de kracht van samenwerking. Daarom gaan we de internationalisering ook meer samen met de overheden in het noorden invullen. Waarbij ieder de dingen doet waar de eigen kracht ligt, maar je samen optrekt. Daarover een andere keer meer.

Eerst de vraag: is er ook voor de MKB er iets meer dan mooie woorden te ontdekken in de miljoenennota? Ik denk van wel! Het lage 20% MKB-tarief in de Vpb wordt gehandhaafd, er komt extra geld voor WBSO, dat is speur en otnwikkelingswerk in het bedrijfsleven, je mag je verliezen van nu blijven compenseren met je winsten van eerder(carry back), en de kredietgarantieregeling wordt verlengd. Dat is allemaal goed voor bedrijven. En de lange termijn ? Voorbij de waan van de dag ? Daar mag de Majesteit deze keer niets over zeggen. We moeten het nieuwe kabinet afwachten. We blijven duimen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *