MKBʼers met een missie?

Wanneer ik mensen spreek die, als consultant of adviseur, op regelmatige basis MKB bedrijven op strategisch vlak van dienst zijn, valt me vaak iets op. Regelmatig hoor ik de klacht dat veel MKB bedrijven zo weinig op papier hebben staan aangaande hun strategie.

Alles zit in het hoofd van de ondernemer danwel het management. Dit roept bij mij twee vragen op. Ten eerste, waarom klagen externe adviseurs hierover: van dit vermeende gebrek leven ze toch deels? Ten tweede: is het eigenlijk wel waar?

Om tot een antwoord op die laatste vraag te komen heb ik deze zomer een onderzoek uitgevoerd. Los van het feit dat ik graag in een volgend gesprek waar MKB bedrijven beticht worden van een gebrek aan schrijfzin, vol overtuiging ja wil kunnen knikken danwel nee schudden, ben ik voornamelijk benieuwd hoe het nu echt zit. In mijn werkzaamheden als positioneringsadviseur komt de missie en visie van de organisatie vrijwel altijd aan bod. Ook ik zie een grote diversiteit in de mate waarin strategische aspecten wel of niet op schrift staan.

Het is verleidelijk om te veel te vragen in een onderzoek. Want ja, in principe wil je van alles weten. Kwantitatief onderzoek dwingt je echter die nieuwsgierigheid in bedwang te houden. In die zin is het een keuze tussen: veel te weten komen met beperkt bewijs, of wat minder te weten komen met zekerheid. Ik heb voor het laatste gekozen. Het onderzoek besloot ik te richten op het begrip “missie”. Onderwerp van het onderzoek werd: gebruik en mening over organisatiemissie in MKB bedrijven uit Noord-Nederland.

De interesse voor het onderwerp achtte ik niet direct enorm groot. Als beloning stelde ik daarom maar een iPad (toen nog niet uit in Nederland) in het vooruitzicht. En inderdaad: gratis kans op het nieuwste product van Apple doet wonderen! Uiteindelijk zijn de resultaten van het onderzoek gebaseerd op de antwoorden van 380 leidinggevenden, eigenaren, directie- of bestuursleden van MKB organisaties.

Door het grote aantal deelnemers geeft het onderzoek een representatief beeld van hoe leidinggevenden in MKB bedrijven aankijken tegen de missie. En wat blijkt? Zoʼn 60% van de MKB bedrijven heeft geen missie geformuleerd op papier. De bedrijven die dat wel hebben, hanteren voor de invulling ervan een vrij klassieke inhoud. Met zaken als producten dienstaanbod en klantgroepen erin verwerkt. Peter Drucker zou tevreden zijn.

MKB bedrijven met een missie stellen deze meestal zelf op binnen het management. In maar 23% van de gevallen zijn de eigen medewerkers betrokken bij het formuleren van de missie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *