De stad bestaat niet meer, over nut en noodzaak van samenwerking

Oud-wethouder Bert Westerink riep verleden week op de krachten te bundelen in Noord-Nederland. Samen de krimp bestrijden was zijn motto. Dat lijkt hem vruchtbaarder dan vanuit het rode bolwerk. Groningen het rechtse kabinet aan te vallen. Ik ben het volkomen eens met die strategie. Het krimpdossier is inderdaad te belangrijk om door politieke retoriek uit de oude doos te worden vermalen. Ik hoop dat het nieuwe kabinet het serieus meent als het zegt dat het zich sterk wil maken voor de krimpregio’s.

De eerste voortekenen lijken niet ongunstig. Ik was er bij toen afgelopen donderdag in het ADO-stadion in Den Haag ook met de provincie Groningen een convenant met het Rijk werd getekend. Maar er is meer aan de hand in Den Haag en daar zwijgt Westerink over.

Ik ben niet de grootste fan van dit kabinet. Dat komt ongetwijfeld omdat ik mijzelf reken tot de progressieve familie. En je kunt veel zeggen van dit kabinet, maar progressief is het niet. En toch zit mijn zorg niet in de vraag welk politiek stempel dit kabinet nu precies draagt. Dat vind ik eigenlijk voor onze positie niet zo relevant.

Het kabinet-Rutte maakt een aantal fundamentele keuzes die in mijn ogen voor ons in Groningen bijzonder gevaarlijk zijn. Ik stip er hier drie even kort aan. Ten eerste Fors bezuinigen. Dat is noodzakelijk, maar zonder daarbij tegelijkertijd een politieke agenda op te stellen over innovatie en kennis is dat een keuze die leidt tot stilstand.

Ten tweede de keuze voor Selectief investeren. Men kiest ervoor alleen de Randstad en de regio Eindhoven te versterken en getuigt aldus van een heel beperkte blik op de slagkracht van stedelijke centra als Groningen-Assen. En ten derde Terugtrekken. Den Haag ziet zich niet langer als partner van provincie en gemeenten.

De optelsom van deze uitgangspunten leidt tot een voor Groningen en Noord-Nederland tamelijk dodelijke cocktail. Deze regio heeft baat bij een kabinet dat wil investeren in kennis en innovatie en dat het belang onderkent van een bruisend cultureel klimaat. Dat is juist voor het krimpdossier van groot belang. De stad bestaat immers niet meer. Groei en krimp vloeien in onze contreien naadloos in elkaar over. Ik vind daarbij nogal onthutsend hoe extreem randstedelijk dit kabinet-Rutte zich toont.

Van de VVD had ik weinig anders verwacht, maar van het CDA? Misschien kan Westerink ons dat uitleggen.

Ik verwacht van kabinetten, ongeacht hun politieke signatuur, dat ze oog hebben voor Stad én Ommeland. En dus ook voor steden die hun in regio een centrumfunctie vervullen. Dat geldt voor Stad Groningen, maar ook voor bijvoorbeeld Enschede, Arnhem, Tilburg en Nijmegen.

Ik wil als het gaat om het krimpdossier en de positie van de stad daarin helemaal niet terecht komen in een links-rechts discussie, of een potje ‘kabinet bashing’. Maar ik wil dan wel graag een ander geluid dan ik nu in Haagse kringen hoor. En dan vooral van het CDA. Als Bert Westerink in zijn partij de aanval inzet staat heel progressief Groningen als één man achter hem. Zet ‘m op Bert!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *