Verhagen zet Nederland te schande

Vrijdag 10 juni bracht het kabinet het Energierapport 2011 uit. Het rapport laat zien dat de machtspoliticus Verhagen aan de hand loopt van grote bedrijven en kleine gedachten. Goed beleid wordt afgebroken en alle kansen die er zijn, worden vermeden.

Verhagen wil de internationale onzekerheden volgen in plaats van aan meer zekerheid te werken. Met andere woorden de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij grote energieconcerns zoals Shell en spelers op de markt. Klimaatdoelen worden in het rapport slechts genoemd als Europese, wereldwijde en lokale doelen. Dat is buigen voor de prietpraat van Wilderiaanse kleine gedachten. Risico’s van oliewinning en leveringszekerheid worden wel genoemd, maar deze regering wil het aan de krachten van de markt overlaten hoe het afloopt.

De angst voor prijsschommelingen is groot, maar de analyse van de oorzaken is uiterst mager. Dat toenemende schaarste in een ongeordende markt ruimte schept voor manipulaties en hyperwinsten wordt niet besproken.

De inzet is volstrekt niet gericht op het zoeken naar kansen om voorop te komen bij het proces om onafhankelijk te worden van eindige grondstoffen en oude technieken. Er wordt niet gezocht om de kansen van nieuwe schone opwekking te benutten en al helemaal niet om Nederland voorop te helpen bij noodzakelijke energietransitie. Nederland, in de jaren ’70 nog aardig meekomend, is door een serie rechtse kabinetten op achterstand gezet en dat zal bij dit kabinet zo blijven of nog erger worden. Er wordt slechts plichtsgetrouw nog wat geschreven over energiebesparing en verplichte bijstook van ingevoerde biomassa in kolencentrales en ethanol in benzine. Ook laat het kabinet zien, dat ze de broeikasgassenproblematiek niet serieus neemt door het virtueel inkopen van duurzame energie via mistige contracten.

Zo’n kabinet betekent, dat we het in Groningen, samen met Drenthe en Friesland, zelf moeten doen. Laten we dat maar met meer kracht en meer banen proberen. De wereld redden we er niet mee, maar als we hier doen wat gedaan kan worden, krijgen we een sterkere uitgangspositie voor het Noorden als er weer een fatsoenlijk kabinet komt. Veel tijd is er niet. Als we die benutten lukt het misschien nog net om niet te ver achter te raken bij de rest van West-Europa.

Wind op zee moet worden voorbereid, de elektriciteitsnetten geschikt gemaakt voor groot en kleinschalige duurzame stroomopwekking. Zonne-energie moet de kans geboden worden en belemmeringen voor grootschalige introductie weggenomen. Over enkele jaren wordt het voor de massa een bron van meer zelfstandigheid en inkomen.

Deze regering kijkt alleen naar de economie om grote bedrijven ter wille te zijn en denkt daarmee dat Nederland er wel bovenop komt. Wij dienen de economie zo in te willen richten dat die de belangen van de mensen en de volgende generaties dient. Wij willen niet in de eerste plaats meer, maar we willen het beter, gericht op de belangen van iedereen en niet in de eerste plaats ten dienste van hen die winsten en bonussen vangen.

Dit pretentieloze kabinetsbeleid is Nederland onwaardig en we moeten ons er voor schamen. Wie met de kansen die er liggen niet verder komt dan achter de markt aan hobbelen en van nood maar een kerncentrale wil bouwen en het afval aan de volgende generaties nalaat, zou slechts hoon verdienen als ze het niet voor het zeggen zouden hebben. Nu moeten we met afgrijzen toekijken hoe rechts Nederland zijn vingers aflikt aan beleid, dat een broodnodige modernisering van de Nederlandse economie in de weg staat.

Het kan beter, het moet beter! Laten we het lot gezamenlijk in eigen hand nemen. Laten we de boel zo inrichten opdat we onze eigen energie duurzaam opwekken, de vindingrijkheid van iedereen gebruiken om de natuur en de omgeving te gebruiken en niet te verbruiken. Laten we de warmte van de zomer bewaren voor de winter, de stroom van zon en wind winnen waar die is en uitwisselen met de buren en landen rond de Noordzee. Laten we in Groningen beginnen en de achterstand op onze buurlanden in proberen te lopen.

Laten we banen maken met en voor nieuwe energie, banen voor goed opgeleide mensen op alle niveaus, banen in de techniek en de organisatie, banen met zekerheid voor de toekomst. Want als we iedereen laten meedoen op weg naar de toekomst kunnen we zoveel meer aan en wordt het haast onmogelijke, mogelijk. Dan zal ook de cultuur veranderen en kunnen we de marktkrachten democratisch de baas. Dan hoeven we ons niet meer te schamen voor een land dat zich aan de oppervlakkige marktkrachten onderwerpt, maar laten we de markt voor ons werken. Dan verdient dit land weer respect in de wereld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *