Het zal toch niet?

Harde woorden in Provinciale Staten, stevige stoere taal van de VVD. Dat Forum zagen ze eigenlijk nooit zitten. Maar vooruit we willen wel voorstemmen. Maar natuurlijk niet zomaar, daar moet iets tegenover staan.

En gelijk hebben ze, als je dan toch een draai moet maken, dan een sierlijke. Dus kondigt de VVD in een vergadering aan dat zij een aantal harde eisen hebben. En dat aan al deze eisen moet worden voldaan. Concreet willen zij een getekende verklaring van het Stadsbestuur dat de kabelbaan wordt gerealiseerd en niet sneuvelt in een nieuw haalbaarheidsonderzoek. Tevens willen zij een getekende intentieverklaring tussen Stadsbestuur en de ondernemers over hoe de betrokkenheid van de ondernemers bij de ontwikkeling van de grote Markt wordt vorm gegeven. Fikse eisen die voor 6 juli (dan wordt de subsidieverlening aan het Forum in Provinciale Staten behandeld) moeten worden ingewilligd.

Terecht merkt Gedeputeerde Staten op dat zij hierin niet wil meegaan, immers het College van de Provincie kan toch moeilijk het Stadsbestuur dwingen iets te doen. Iets waarvoor dat Stadsbestuur ook nog eens de instemming van haar gemeenteraad voor nodig heeft. En is het niet vreemd om al realisatie te eisen, voordat duidelijk is of de aanleg van een kabelbaan haalbaar is (ruimtelijk en financieel) en er geïnteresseerde ondernemers zijn om die kabelbaan te exploiteren?

Maar na een schorsing en goed overleg, voor de politieke volgers een interessant schouwspel, komt er een uitkomst die voor de burger toch wel erg moeilijk te volgen is. Gedeputeerde Staten is toch bereid om het gesprek met het stadsbestuur aan te gaan maar dan enkel om de indringende boodschap over te brengen. De VVD neemt daar genoegen mee, schriftelijke verklaringen zijn geen eis meer, zij neemt tzt wel kennis van de uitkomst van het gesprek.

Voor diegene die dacht, nu is de kou uit de lucht, het tegendeel is het geval. In de pers meldt de VVD pas op basis van de uikomsten van het gesprek haar balans op te maken ten aanzien van wel of niet subsidie voor het Forum. De wethouder is in de stad (Ton Schroor) meldt direct niet voornemens te zijn om verder te gaan dan het al eerder toegezegde haalbaarheidsonderzoek en de klankbordgroep waar ondernemers ook een plek in krijgen.

En nu dan? Gaat er nu wel of niet na 6 juli 35 miljoen (excl. rente sinds december 2010) aan provinciale subsidie voor het Forum. De sleutel ligt bij de VVD. En je mag van deze nuchtere liberalen met ondernemerszin toch eigenlijk wel verwachten dat ze voet bij stuk houden. Dat zou een zegen voor Groningen zijn: samen met de andere partijen (waaronder het CDA) in Provinciale Staten die Groningen willen behoeden voor het debacle dat een gebouw wordt gebouwd waarvan de bewoners en de culturele invulling nog niet bekend is en de exploitatie rammelt, kan zij voor een meerderheid daartoe zorgen . Het zal toch niet gebeuren dat ons dat niet lukt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *