Houd de rug recht!

Woensdag vergaderen Provinciale Staten over de subsidieaanvraag voor het Groninger Forum. Een cruciale vergadering voor de toekomst van onze mooie stad. En daarom is vandaag een mooi moment om nogmaals het standpunt van de gemeenteraadsfractie van de VVD duidelijk te maken, voor zover dat niet volstrekt duidelijk is. En om de statenfractie op te roepen toch vooral tegen het Forum te stemmen.

De VVD-fractie in de stad wil het Forum met zijn huidige invulling niet. Met of zonder kabelbaan. Heel veel duidelijker kan ik het niet maken. Dat was ons standpunt, dat is ons standpunt en zoals het er nu voorstaat, blijft dat ons standpunt.

De statenfractie van de VVD bevindt zich in een moeilijker situatie. Alle coalitiepartners zijn voor het Forum, waarbij de draai van de PvdA nog wel het opmerkelijkst is. Want waren zij niet voor de verkiezingen (die waren op 2 maart, net vier maanden geleden) faliekant tegen het onzalige plan? Jazeker waren zij dat. Henk Staghouwer, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Staten, herinnerde hen daar nog eens fijntjes aan in een ingezonden brief in het Dagblad van het Noorden, afgelopen zaterdag.

Maar goed, terug naar de VVD in de provincie. Natuurlijk wordt er van alle kanten druk uitgeoefend op de verschillende statenleden om toch maar vooral voor dat Forum te stemmen (lees: kiezersbedrog te plegen). En als het stadsbestuur eindelijk openlijk zijn enthousiasme over de kabelbaan uitspreekt, en stevig toezegt mee te werken aan de planologische uitwerking van de kabelbaan (slechts onder het voorbehoud van een positieve haalbaarheidsstudie), dan is het misschien als uiterste noodzaak gerechtvaardigd om -met een provinciale bril- voor het Forum te stemmen. De provincie gaat immers alleen over de eenmalige toekenning van 35 miljoen euro en heeft niets te maken met de 2,5 miljoen euro structurele exploitatiesubsidie die de gemeente verstrekt. En dat laatste is nou juist waar de stadse VVD-fractie grote moeite mee heeft.

Maar de baas in de stad is de gemeenteraad. En die vergadert niet meer voor woensdag. Ondanks allerlei inspanningen achter de schermen heeft de raad geen stevige uitspraak gedaan over de kabelbaan, niet tijdens de vergadering over de rekening en niet tijdens de algemene beschouwingen vorige week. Het afwachten van en het meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek is het meest positieve signaal dat is afgegeven. Het college van BenW heeft beloofd de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek ‘serieus af te wegen’. Wat is dat waard?

Stel: je gaat een huis laten bouwen. Na een lang offertetraject, ligt er een voorstel van de aannemer om het huis te bouwen voor 150 duizend euro. Maar in dat voorstel zit er nog geen dak op het huis. Je vraagt aan de aannemer of hij voor die 150k ook het dak bouwt, omdat uit jouw onderzoek blijkt dat het huis daar een stukje beter van wordt. De aannemer deelt mee dat hij de resultaten van het onderzoek ‘serieus zal afwegen’ en vervolgens ‘een oordeel zal vellen’. Zet je je handtekening dan al onder het koopcontract? Nee, dat dacht ik al.

Dat betekent dat de VVD in de staten in ieder geval op dit moment niet anders kan dan tegen de subsidietoekenning te stemmen. Zoals zij de kiezers hebben beloofd. En zoals ook de PvdA de kiezers heeft beloofd, maar goed, dat terzijde.

Dames en heren liberale statenleden, laten we het probleem van de PvdA niet óns probleem maken! Houd de rug recht, doe wat jullie de kiezers hebben beloofd! Dan gaat het Forum in zijn huidige vorm niet door. Kijk maar wat PvdA-gedeputeerde William Moorlag zegt over de verhouding tussen volksvertegenwoordiging en dagelijks bestuur.

Hoe dan verder? We gaan een nieuw plan maken. Een beter plan. Waar ook het bedrijfsleven aan meewerkt. Dat geen 2,5 miljoen euro per jaar kost. En dat de economische structuur in de stad wél versterkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *