Doorwerken na je pensioen

Een van onze medewerkers wordt deze maand 65. Twee maanden geleden kwam ze bij ons met de vraag of ze ook langer door mag werken. Ze wil nog niet stoppen, ze vindt het veel te leuk. Nog twee jaar lijkt haar ideaal.

Ik signaleer al veel langer dat de politiek en vakbonden achter de realiteit aanhobbelen met de discussie over langer doorwerken. Er is een groep mensen die te lang, te zwaar werk hebben gedaan en voor wie het genoeg is met 65 jaar; ook is er een groep mensen die werken sowieso niet leuk vinden. Deze mensen willen met 65 jaar (of zoveel eerder) stoppen. Logisch. Maar er is ook een groep, zij die nog fit zijn en plezier in hun werk hebben, die graag wil blijven doorwerken. Misschien voor wat minder uren en met wat meer flexibiliteit. De trend dat mensen willen blijven werken zien we dagelijks terug in het aantal 65 plussers dat via Randstad werkt. Een goede ontwikkeling, in mijn ogen is het zonde om al die ervaring en loyaliteit zo maar uit de arbeidsmarkt te bannen.

Zo ook mijn medewerkster en ik wil heel graag dat ze blijft. Je zou verwachten dat wanneer je wil blijven werken, je geen strobreed in de weg wordt gelegd. Helaas moet er juridisch nog wel ‘het één en ander verzet worden’.
Wat is er namelijk aan de hand? Als werkgever loop je tegen de regel aan, dat een direct (aan het pensioen-ontslag) aansluitende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (bijv voor 1 jaar), na afloop van dat jaar niet ‘zomaar’ kan eindigen. De werkgever moet in dat geval voor de beëindiging ofwel naar de Kantonrechter ofwel naar het UWV Werkbedrijf (voor een ontslagvergunning). Allebei (tijdrovende) procedures.

Dit alles hoeft alleen niet, wanneer de oorspronkelijk arbeidsovereenkomst (dus die van vóór het pensioenontslag) door de Kantonrechter wordt ontbonden ‘wegens gewichtige redenen resp. verandering in omstandigheden’.

De betrokken Kantonrechter beoordeelde dit verzoek van Randstad niet als slechts een formaliteit. en vroeg –zéér formeel-juridisch- welke omstandigheden dan wel niet gewijzigd waren?!

Weliswaar juridisch wellicht een terechte vraag, maar weinig getuigend van de praktische relevantie! Namelijk, werkgever en werknemer willen exact hetzelfde.

Uiteindelijk is het goed gekomen, maar een dergelijk zeer formalistische houding van een rechter draagt niet bij aan het langer blijven doorwerken. Het gedoe en de kosten van een dergelijke procedure bij de rechter, maar vooral blijkbaar de onvoorspelbaarheid van de uitkomst, zorgen er wellicht voor dat werkgevers afzien van het langer laten doorwerken van medewerkers.

Het lijkt me goed dat de politiek zich niet alleen richt op de vraag of en hoe lang we door moeten blijven werken, maar eerst maar eens hoe dit zo eenvoudig mogelijk kan voor de mensen die het graag willen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *