Provincies moeten echt kiezen voor de NOM!

Vorig jaar oktober zat ik op de publieke tribune van de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van economische zaken, landbouw en innovatie. Ik zat daar vanwege het (forse)debat over de taken van de KvK, dat toen actueel was. Ik hoorde Henk Bleeker toen ook over de ontwikkelingsmaatschappijen zeggen dat hij die ging overdragen aan de provincies en dat hij er gezien de goede gesprekken die er gevoerd waren alle vertrouwen in had dat dat snel kon worden geregeld: wie wordt eigenaar en wie gaat het betalen. We zijn nu een jaar verder en het is nog niet geregeld met die ontwikkelingsmaatschappijen. Terwijl de NOM toch haar bestaansrecht door de combinatie van ontwikkelen en risicodragend financieren meer dan bewezen heeft.

De brief van minister Verhagen over de KvK is inmiddels verschenen en er is duidelijkheid: de Kamers vormen de basis voor de op te zetten ondernemerspleinen in het hele land, waarbij de Kamertaken en die van Syntens (innovatieadviseurs) in die ondernemerspleinen zullen opgaan. Er wordt sterk ingezet op verdergaande digitalisering en het inbrengen in dat ondernemersplein van meer functies van de overheid die van belang zijn voor ondernemers. De heffing die ondernemers betalen wordt afgeschaft in 2013 en de kosten moeten fors naar beneden. Daar is niets mis mee. We hebben trouwens de kosten al substantieel verlaagd en we hebben onze 3 ondernemerspleinen in Leeuwarden, Groningen en Emmen samen met onze partners operationeel. Dus: de inzet voor ondernemers op de thema’s ondernemerschap, internationalisering en innovatie is opgelijnd.

Het ministerie heeft inmiddels ook laten weten dat de provincies een belangrijker rol moeten gaan vervullen op economisch gebied in de regio. Hier ligt een fantastische kans! De provincies in de regierol in de regio op de hoofdlijnen van economische ontwikkeling. De ondernemerspleinen actief op de aangegeven thema’s, aangestuurd door werkgevers en werknemerskoepels. De NOM als ontwikkelaar en initiator en uitvoerder van projecten met (ook MKB) bedrijven in de koopsectoren in Noord Nederland, en van de activiteiten van de verkozen speerpunten water, energie en sensoren. Met daarbij de risicodragende financiering als smeermiddel. Dan hebben we een prachtige efficiënte structuur in Noord Nederland en kunnen we echt aanpakken. (dan moeten we de NOM dus ook behouden als echt risicodragende financier, en niet plat privatiseren, dan wordt het nl. 1 van de vele private kapitaalverschaffers zonder regionale ontwikkeldoelstelling)

Waarom doen we dat niet gewoon zo? Ofwel: wat is daarvoor nodig? Niet eens zo gek veel. Bleeker moet waarmaken wat hij vorig jaar heeft gezegd. De provincies moeten kiezen voor een efficiënte en effectieve concentratie van de ontwikkelpotentie en projecten bij de NOM en daar ook geld voor over hebben. Geld dat ze kunnen besparen door een eind te maken aan de huidige versnippering en daardoor te besparen op overhead. Winst die ze boeken door de ontwikkelinitiatieven bij elkaar te brengen in 1 huis, wat altijd de totale prestatie positief beïnvloedt. Willen is kunnen. Maar het moet wel nu gebeuren. Want er is vast wel iemand te vinden die met het geld van de NOM heel andere plannen heeft en dan zijn we nog verder van huis. Dus: provincies: maak die keuze voor efficiënt en effectief en regel dat met bekwame spoed met onze “eigen” staatssecretaris!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *