Midden in de spannendste revolutie….

We gaan even terug in de tijd. Na kleinschalig werken kwamen er opeens grote fabrieken. Wee noemen dat nu de industriële revolutie. De tijd dat massaproductie begon. Henry Ford met zijn historische zin dat je alle kleuren kon krijgen als het maar zwart was.

Toen kwam de oorlog en werd de productieversnelling nog hoger.

Na de oorlog in de jaren 50 begon de welvaartsrevolutie. Gesteund door het aardgas en een bloeiende economie gingen we massaal aan de centrale verwarming. We kregen radio, later televisie en transistor radio, een koelkast en later een vriezer, auto’s, brommers enzovoorts. En we gingen op vakantie. Eerst met de tent, later de caravan en met het vliegtuig. “Toen was geluk nog heel gewoon” naar een liedje van Koot en Bie. Daar bedoelden ze de toenmalige knusheid van het gezin mee.

Iedereen ging er op vooruit. De baby boom generatie die nu met pensioen is of gaat heeft allemaal kolen gesjouwd, waar ze nu de thermostaat inregelen. We werden ongemerkt rijk en vonden dat heel gewoon.

Eind jaren tachtig kwam de volgende revolutie, waar we nu middenin zitten. Dat is de technologische revolutie. Ook dat gaat haast ongemerkt. Zo weten we nu niet beter dan mail en internet. Maar er was ooit een telex, later een fax, er was ooit een mobiele telefoon met drie nummers omdat het land in drie sectoren was verdeeld, er waren ooit typemachines, er waren LP’s en EP’s in plaats van Ipods…..

De jeugd van nu weet niet beter. Hun eerste levensbehoeften zijn nu een computer, een mobiel, televisie, Ipod en meer van dat soort zaken.

Hoe gaat dat verder? Ik denk dat we midden in de revolutie zitten en dat er nog heel veel gaat wijzigen.

In de geneeskunde bijvoorbeeld. We gaan heel langzaam van symptomen bestrijden naar kwalen voorkomen. We leren ons dna profiel kennen en gaan weten waar we eventueel wel of niet aanleg voor hebben of vatbaar voor zijn. Dat gaat een enorme verschuiving geven in de hele zorgsector. Waarom nog naar een ziekenhuis als je thuis ook aan apparatuur kunt worden aangesloten en via het net bewaakt wordt. Ook het toedienen van medicijnen etc kan op afstand worden geregeld.

En als u nou aanleg hebt voor een aantal ziekten gaat u dan meer premie betalen? Ja. Dat is al zo bij andere verzekeringen. Een automobilist uit Kropswolde van een jaar of 50 betaalt nu al aanzienlijk minder premie dan een man van 20 uit Amsterdam. Differentiatie wordt een toverwoord. Waarbij het omslagsysteem, het sociale stelsel, alleen nog zorgt voor een basis die voor iedereen hetzelfde is.

Er gaat ook veel gebeuren op het gebied van energie. Geen grote centrales meer hoewel ze nu worden gebouwd. Maar kleinschalig en ook hier veel verschillende soorten. Van aardwarmte, via zonnecellen, via warmtekracht, via restwarmte van bedrijven, via vergisters, via wind, via wellicht getijden, het biogebeuren en nog veel meer. De tijd van massa is definitief voorbij. Leve het individu en leve de overzichtelijke kleinschaligheid. Energie is geen echt probleem meer en we gaan het krijgen zonder schadelijke gevolgen.

We zullen ook fotosynthese onder de knie krijgen, zodat we zelf van CO2 weer zuurstof kunnen maken. Net als de planten en bomen nu doen.

Dat houdt weer in dat ook het transport zal veranderen. We gaan in 5 uur supersonisch vliegen naar Australië. In anderhalf uur naar New York. En omdat energie ook niet veel meer gaat kosten wordt dat ook allemaal heel betaalbaar. Alsof je nu met de bus gaat. Dat gaat de wereld veranderen. Het wordt één groot geheel. De wereld wordt ons dorp maar tegelijkertijd zoeken we de bescherming van weer iets knus. Dat gaan we ook beschermen en we willen ons daar veilig voelen. Elke trend heeft zo zijn tegentrend.

Technologisch wordt het ook allemaal anders. De kinderen die nu geboren worden lachen om onze “onhandigheid”. Spraaktechnologie gaat komen. Je stapt in je vervoermiddel en zegt bijvoorbeeld De Oper 16 in Nes en hij brengt je er veilig naar toe. Zonder ongelukken via de kortste weg. Geen gas geven, schakelen, invoegen etc. Kijk maar eens in stripverhalen. Vaak geven die een behoorlijk juiste blik in de toekomst.

Omdat we stroom genoeg hebben is verlichting, verwarming, vervoer etc geen enkel punt meer.

Ook het eten wordt heel anders. Er zullen massabedrijven zijn net als nu die telen op kunststof in plaats van grond. Beheersbaar en geen ziektes.

Maar daarnaast willen we weer kleinschalig zelf bezig zijn. Er komt een hausse in kleine groentetuintjes waar we voor eigen gebruik gaan kweken. Want we willen gezond blijven. En we worden oud. Onderdelen kunnen worden vervangen. Stamceltechnologie zorgt er voor dat we nieuwe organen kunnen krijgen. De kinderen die nu geboren worden kunnen zeker 100 jaar worden. Voeding en hygiëne zorgen daar voor.

Ook komt er een doorbraak in ons eetpatroon. Nu is het nog zo dat we heel zoekende zijn. De ene dag leren we dat koffie schadelijk is en een paar weken later is het opeens door een ander onderzoek weer heel nuttig. Het zal blijken dat we een individueel voedingspatroon gaan krijgen. Op basis van weer je dna gaan we weten wat wel of niet iets goeds doet in je lijf als je het opeet. En ook de samenhang van eten en drinken gaan we meer doorgronden. Je zult zien dat de uitkomst is dat we omnivoren zijn en dat afwisseling voor ieder van ons noodzaak is.

O ja en we gaan ons meer richten op de planeten en de zon. Net zoals vroegere beschavingen gaan we meer te weten komen over de invloed van zonnevlekken, de stand van de planeten en andere beschavingen. En dan zal ook blijken dat die opwarming van de aarde niks spannends is….

Gaat het dan allemaal perfect in de toekomst? Dat blijft de vraag. Want we zijn mensen. En kunnen dus ook heel dom en vooral primitief reageren. Zo rennen we achter ons geloof aan. De Grieken en Romeinen hadden in elk geval veel goden, dus werd de aandacht wat verdeeld. Maar wij geloven er in slechts één en willen de rest overtuigen dat zij het verkeerd zien. Dat kan leiden tot dikke ellende. Niet alleen de kruistochten van vroeger. Ook recent in Ierland tussen protestanten en katholieken. Of op de Balkan tussen moslims en christenen. Of in Afrika.

Hier zijn we nu al een hele generatie zonder oorlog. De samenhang van één van Europa, het gevolg van een kleiner wordende wereld en een redelijke vorm van gelijkheid van welvaart zijn wellicht de redenen.

Oorlog is zinloos. Dat bewijst de geschiedenis. Maar toch kunnen we het niet laten. Macht is belangrijk en misplaatste trots kan link zijn. We hebben dermate afschrikwekkende wapens gemaakt dat we alles en iedereen kunnen uitroeien. En het is wachten tot er een gek komt die het ook gaat doen. Zo zijn wij mensen ook….we zullen het proberen. Dan zijn we in één klap weer 2000 jaar terug. Dan wordt het weer elk voor zich en overleven. Het recht van de sterkste. Dan hebben we niks meer aan computers, aan verwarming of televisie. We moeten weer helemaal opnieuw beginnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *