Bladstil in Den Haag..?

Geen woorden maar daden, zingt het legioen. Onze regering zegt hetzelfde motto te hebben. Maar niet voor onze nationale topsector offshore wind. Er is geen activiteit van belang. Het rapport van de Taskforce Windenergie op Zee ligt in een diepe la. Tien concrete aanbevelingen die stof liggen te vergaren.

Bedrijven willen aan de slag, het liefst in Nederland, want dat levert meer banen op voor de BV Nederland. Daden willen ze, geen woorden. Toch zou ik de CEO’s van deze bedrijven willen vragen even te bellen met Minister Verhagen en de heer Wientjes. Laten weten welke kansen er iedere dag weer gemist worden. Dan maar eerst woorden.

——————————————

Offshore wind is booming. Vooral in Europa. Maar niet in Nederland. Nederland bevindt zich in het oog van een orkaan. In Engeland, Duitsland, België en Denemarken is er actie. Niet hier. Ons kabinet wacht af. Zelfs een tsunami in Japan brengt hen niet af van hun keuze voor kernenergie.

Jammer. Jammer voor al die Nederlandse offshore topbedrijven die nu hun brood niet in Nederland verdienen. Is dat erg? Niet zolang die bedrijven het volhouden om zonder thuismarkt concurrerend te zijn. Zekerheid daarover hebben we niet.

Dreigen we weer een nieuwe industrie te verliezen. Net als met de windturbines.

——————————————

In 2050 zal Europa volledig draaien op duurzame energie. Ongeacht onze politieke voorkeuren kunnen we het daar gezamenlijk makkelijk over eens worden, Met een kloeke kostendaling van offshore wind verwacht ik dat de bulk van die duurzame energie uit offshore wind zal komen. Het blijft voorlopig de enige technologie waarmee je meters kunt maken. Daar hoort een offshore elektriciteitsgrid bij.

Ik keek in dat verband laatst naar het plaatje van de toekomst van de Noordzee vanuit het perspectief van the Friends of the Supergrid. Kabel van België naar de UK. Via de Engelse kust naar Schotland. Daarvandaan een verbinding naar Noorwegen en terug naar beneden naar Duitsland. Valt u iets op? We worden overgeslagen! Vanuit het perspectief van de Europese boardrooms doen we er niet toe. We zijn niet belangrijk genoeg om aan te sluiten.

In het moeras is het stil.

Er borrelt slechts af en toe wat gas omhoog.

——————————————

De Engelsen doen het, de Denen, de Duitsers, ook de Belgen en zeker de Fransen doen het. De Nederlanders niet. Waar heb ik het over? Natuurlijk. Offshore wind industriepolitiek. Om diverse redenen zijn we er onhandig in. Het is natuurlijk tegen de Europese mededingingsregels en wij zijn niet zo goed in het op diplomatieke wijze omzeilen van regels. We doen het liefst alles volgens het boekje. Beste jongetje van de klas. Verder kennen de 40plussers onder ons de RSV affaire nog wel en sinds die tijd is industriepolitiek taboe. Als het kalf verdronken is verzinnen we een procedure. En misschien wel de belangrijkste reden; als klein land hebben we baat bij een open economie en dan moeten we natuurlijk het goede voorbeeld geven. Nogmaals het beste jongetje van de klas. Maar zo langzamerhand ook gekke Henkie. Een ideale wereld bestaat niet. Laten bedrijfsleven en overheid de handen ineenslaan en samen een creatieve en desnoods een beetje vuige offshore wind industriepolitiek voeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *