Den Haag veroorzaakt concurrentie gemeenten en provincies.

Kabinetsbeleid ramp voor economische regio’s.

Het huidige kabinet bouwt de middelen voor de ondersteuning van regionaal-economische ontwikkeling in hoog tempo af. Het nieuwe nationale strategische beleid wordt gericht op tien “economische-topsectoren. Dat mag goed lijken voor het gezicht van de BV Nederland in het buitenland. Maar dat is juist nu een ramp voor de promotie van industrie- en bedrijventerreinen binnen Nederland. Zeker economisch regio’s, die zich niet kunnen profileren met topsectoren, maar wel beschikken over sterke concurrentievoordelen voor andere bedrijfstakken zien zich genoodzaakt zelf te gaan concurreren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en economie. En dat moeten ze wel want economische verpaupering van bedrijfsomgevingen heeft enorme negatieve uitstralingseffecten op de hele sociaal economische en culturele omgeving. En die zijn moeilijk te herstellen. We zien hoe gevoelig de gebieden rond bedrijventerreinen, haven- en industriegebieden zijn voor vertraging in de ontwikkeling of leegstand

Geld en inzet voor regionaal economische ontwikkeling en profilering neemt voor het gehele land snel af. Het “Pieken in de z.g. Delta”-beleid is verlaten. Volgens de huidige plannen zal binnen vier jaar de nationale bijdrage in regionale ontwikkeling zelfs helemaal verdwijnen. We horen dat zelfs de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen, de zo genoemde ROM’s, die, als dochters van het ministerie Economische Zaken, al tientallen jaren uitstekend werk hebben verricht om de provincies met succes in de vaart der volkeren mee op te stuwen worden, slachtoffer van dit beleid worden.De drie noordelijke provincies met de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij de NOM, Overijssel en Gelderland met Oost, Limburg met Liof en Brabant met de BOM moeten met hun gemeenten keuzes maken hoe zij hun vestigingslocaties zichtbaar moeten maken. Regio’s zullen zich anders moeten profileren zo meent ook Rentema van het adviesbureau Rein Rentema Regiomarketing.

Regionale spierballen juist nu tonen.

Steeds meer gemeenten die zich actief met het bedrijfsleven willen onderscheiden zijn al bezig zich te oriënteren op hun regionale sterkten en kansen. Aansluiten op de tien nationale topsectoren heeft alleen zin als men echt iets meer te bieden heeft. Zij maken hun concurrentiekracht en profiel zichtbaar en richten zich op de marktpartijen rond binnenlandse en buitenlandse ondernemers. Elke gemeente en regio is natuurlijk goed in dingen waar tot op een zeker niveau iedere gemeente goed in moet zijn. Gewoon goed is niet genoeg. Beter zijn maakt het onderscheid. Bescheidenheid maakt plaats voor trots

Kansen

Juist nu, tijdens de huidige bijna recessieachtige crisis, is het belangrijker dan ooit de markt duidelijk te maken wat de specifieke omgevingsvoordelen en de specifieke regionale sterkten zijn die een bedrijfsomgeving heeft te bieden. En kansen zijn er. We zien inmiddels steeds meer grote en kleine bedrijven die hebben besloten anticyclisch weer te investeren, om zich op de toekomst voor te bereiden. Innovatieve ondernemers maken gebruik van lage investeringskosten in bouw- en productiemiddelen en lage rentes.

Onbekend maakt onbemind.

Een investerende ondernemer eist van zijn bedrijfslocatie ten minste een hoger bedrijfsresultaat dan een andere locatie. Een vestigingskandidaat zoekt, en in deze tijd meer dan ooit, eerder een duurzame werkplek met voor hem de hoogste rendementsverwachting en de hoogste concurrentiekracht dan vierkante meters. De werkplek waar hij beter kan overleven dan zijn concurrenten elders. Gelukkig heeft hij een keuze. Maar kiezen moet hem echter wel mogelijk worden gemaakt.

Rust Ruimte en Regelmaat?

Aansluiten op nationale profilering met de topsectoren wordt steeds moeilijker, en in feite voor de meeste gemeenten zowel in de perifere gebieden als meer in de Randstad bijna onmogelijk zeker als de regionale economie een ander karakter heeft. De gemeenten, de samenwerkingsverbanden en de provincies bereiden zich voor om zich nu zelf als marktpartij concurrerend te gaan opstellen. Zij zoeken naar de locatie-unieke gebruiksvoordelen van hun bedrijfsomgeving en denken na over hoe zij er voor kunnen zorgen dat de marktpartijen die er toe doen met de juiste argumenten overtuigend weten te bereiken. Niet met de veel gehoorde drie R-en van Rust, Ruimte en Regelmaat of de zo mooie woonomgeving maar met de keiharde concurrentievoordelen van de vestigingslocaties voor ondernemers, zo is de ervaring van het nieuwe Haarlemse adviesbureau Rein Rentema Regiomarketing.

Voor bestuurders en beheerders van economische gebieden en vestigingslocaties wordt regiomarketing een noodzakelijk instrument om nationaal en internationaal te concurreren en hun economie en werkgelegenheid te dienen. Zeker waar het huidige kabinet hun financiële bijdrage aan regionaal economisch beleid afbouwt is dit een nieuwe verantwoordelijkheid van gemeenten en beheerders. Maar dit is ook een ontwikkeling, zo meent Rein Rentema van het gelijknamige adviesbureau Rein Rentema Regiomarketing, die kansen biedt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *