Een goede ondernemer is niet gelijk een goede manager

Onlangs las ik bovenstaand artikel in het Financieele Dagblad waarin Jan Rapmund ruiterlijk toegeeft dat hij een goede ondernemer is maar een waardeloze manager. Ik kan dat volmondig beamen, althans het gedeelte dat gaat over het goede ondernemerschap.

Tijden veranderen

Enkele decennia geleden was een dergelijke moedige ‘coming out’ van een goede ondernemer nog schier onmogelijk. In vroegere tijden hing er rond een succesvolle ondernemer het aura van de omnipotent al dan niet door de ondernemer zelf gevoed. Historici vertellen ons dat de kern van deze gedachte lag in het oude ‘pater familias’ denken in het oude westen. Vanuit Amerika is een andere wind komen overwaaien waar een succesvolle ondernemer juist beseft dat deze niet alle facetten kan beheersen en hier ruiterlijk voor durft uit te komen. En inderdaad in de praktijk is een goede ondernemer niet per definitie een goede manager.

Ondernemerschap en management zijn als appels en peren
Ondernemen vereist andere eigenschappen en competenties dan management en op basis van mijn evaringen heb ik een aantal verschillen geconstateerd tussen ondernemers en managers en hier volgt een niet-limitatieve opsomming van deze bevindingen waarbij ik enigszins chargeer om mijn punt te verduidelijken.

Een ondernemer denkt in effectiviteit, een manager in efficiency
Een ondernemer wil dingen voor elkaar krijgen en het maakt hem niet uit hoe. Hij is 24/7 met zijn onderneming bezig en het mag wat hem betreft overdag danwel ‘s avonds of in het weekend gebeuren, of het vijf minuten kost of drie dagen en wie het doet al is het zijn moeder het maakt niet uit. De ene week kan dat een werkweek van tachtig uur zijn, de andere week misschien maar twintig uur als de dingen maar gebeuren. Een manager daarentegen geeft leiding aan een team en wil de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk doen binnen de werkuren. Zijn focus ligt op het zo nuttig mogelijk gebruiken van zijn team en de beschikbaar gestelde werktijd en middelen. Dit kan betekenen dat een manager nee verkoopt als het simpelweg niet efficiënt te regelen valt. Hier ligt ook het grootste conflict of interest tussen ondernemer en manager.

Een ondernemer vindt alles wat nieuw is leuk en spannend, een manager houdt ervan de herhaling te beheersen
Een ondernemer houdt van uitdaging en wil onbegane paden in gaan. Hij heeft een idee en wil deze uitvoeren ook al ziet de omgeving het in eerste instantie niet. Het zijn de echte entrepreneurs die alles bedenken om hun doel te verwezenlijken. Zodra een handeling routinematig wordt dan haakt de ondernemer af. Een manager wil juist zijn werkzaamheden verbeteren en weet dat dit mogelijk is door herhaling. Hoe vaker een manager een uitdaging overwint hoe beter hij in zijn vak wordt.

Een ondernemer wil alles snel en direct, een manager is geduldig en wil bouwen
Als een ondernemer een idee heeft dan wil deze het zo snel mogelijk realiseren desnoods door midden in de nacht uit bed te stappen na een geniale inval. Tussen het idee en de uitvoering moet volgens een ondernemer zo min mogelijk tijd zitten. Een manager begint met geduld en met de insteek om te bouwen aan zijn opgedragen taken. Een manager weet dat het gras niet sneller gaat groeien als je er aan trekt, zoals de ondernemer het liefst zou willen doen.

Een ondernemer wordt primair geleid door opbrengsten, een manager wordt afgerekend op de kosten Deze is misschien te zwart-wit maar van een manager wordt verwacht dat deze stuurt op de kosten en deze beheersbaar maakt. Een manager heeft inzage in de uitgaven en kan deze verantwoorden. De ondernemer is het eerste aanspreekpunt als het gaat om het vergroten van de opbrengst en focust zich daar ook op.

Een ondernemer wil liever alles zelf doen omdat hij (denkt) dat hij sneller is en het beter kan, een manager wil juist een ander het laten doen zodat deze kan leren en beter worden
Hoe vaak heb ik een ondernemer zien worstelen met delegeren. Het argument is vaak dat het de ondernemer meer tijd kost om het uit te leggen en dat het resultaat vervolgens minder goed is als zelf doen. Een manager denkt daar anders over en ziet het nut op lange termijn door het een ander te laten doen. De manager ziet dat als investering in een betere bedrijfsvoering op langere termijn en heeft daar gelijk in.

Een ondernemer denkt in mogelijkheden en heeft problemen met focussen, Een manager denkt in beperkingen omdat hij nu al tijd tekort komt
Een ondernemer heeft veel ideeën en wil van alles maar realiseert zich dat hij niet voldoende tijd heeft en dat hij zich zal moeten focussen. Een manager wil doseren met nieuwe dingen, omdat hij nu al worstelt met de tijd en zeker weet dat tijd nog schaarser wordt in de toekomst.

Opstartfase van een onderneming

Uitgaand van bovenstaande punten zult u zich waarschijnlijk afvragen hoe het überhaupt mogelijk is dat een goede ondernemer door de eerste jaren van zijn bedrijf komt. Het antwoord is heel simpel en daarbij refereer ik naar de eigenschap van de ondernemer dat alles wat nieuw is en voor het eerst is leuk en spannend is. Pas in de fase waarin de herhaling begint op te treden gaat het voor het eerst knellen voor de goede ondernemer die een waardeloze manager is. Dat is een cruciale fase in de voortgang van een onderneming en menig goed gestarte onderneming is hierin stukgelopen.

Conclusie

Allereerst vereist het ondernemerschap een ander profiel dan management en hoewel het mogelijk is dat een goede ondernemer ook zeker een goede manager is, geloof ik er niet in dat op lange termijn één persoon beide excellent kan uitvoeren. Zodra een goede ondernemer zich realiseert dat management veel van zijn tijd begint op te slokken dan is dat een moment om te overwegen een manager aan te stellen. Stilstaan in deze fase is van cruciaal belang voor de onderneming voor het verdere verloop.

Wat dit onderwerp betreft kunnen we veel leren van Steve Jobs in mijn ogen een van de beste ondernemers van onze tijd. Steve Jobs begon bij Apple destijds en werd er uitgegooid omdat hij onhandelbaar werd als ondernemer. Ik zie dat als de goede ondernemer die niet per definitie een goede manager is. Toen hij terugkwam bij Apple heeft hij daarvan geleerd en dat bewijst ook onderstaande video. Hierin geeft Steve Jobs aan dat de ‘key to success’ passie is, ik vertaal dat naar excellent ondernemerschap en een ‘team of great people’ wat ik vertaal als goede managers om je heen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *