Stap-voor-stap naar een maatpak voor Het Nieuwe Werken

Als een organisatie Het Nieuwe Werken (HNW) wil omarmen, dan is een integrale visie noodzakelijk. Deze nieuwe methode van werken heeft namelijk grote invloed op de manier van leidinggeven, de organisatie, de werkomgeving en op de informatievoorziening. Te vaak wordt het vraagstuk onderschat en is er te weinig nagedacht over: waarom willen we dit eigenlijken en hoe pakken we het aan? Een antwoord op deze vragen biedt www.hetnieuwwerkenmodel.nl. Dit model geeft houvast bij het succesvol, stap-voor-stap implementeren van HNW.

Om dit doel te bereiken is het model www.hetnieuwewerkenmodel.nl ontwikkeld. Samen met de opdrachtgever wordt eerst bekeken wat de ´Drive´ is om over te stappen naar de nieuwe manier van werken. Die kan van alles zijn: een verhuizing, kostenbesparing, een andere klantbenadering of nieuwe ICT-mogelijkheden. Hoe het ook zij, de drijfveren worden helder en overzichtelijk met de klant in kaart gebracht. Ze dienen als startpunt om te zorgen voor de juiste focus, de sense of urgency en dat het plan breed wordt gedragen.

Wanneer de beweegredenen voor iedereen duidelijk zijn is de tijd voor de volgende stap. De fase ´Denken´ bestaat uit drie onderdelen: verkenning, analyse en visie. Samen met de klant wordt bekeken welke vorm het beste past. Daarbij is van belang dat er een gemeenschappelijk beeld ontstaat bij werkgever, werknemers en medezeggenschap. Pas dan kan de vraag worden gesteld waar de breed gedragen veranderingen kunnen worden doorgevoerd en kunnen de kaders in de visie worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat het maatpak als gegoten zit. Een businesscase geeft ten slotte inzicht in de investeringen, de besparingen en de opbrengsten.

Als de visie duidelijk is en de aanpak bekend, is het een kwestie van ´Doen´. De eerste stap in deze fase is het ontwerp en de ontwikkeling van concrete oplossingen en manieren van werken die passen bij de teams en afdelingen van de organisatie. Belangrijk is in dit stadium ook de begeleiding van leidinggevenden als het gaat om de impact op hun sterk veranderende rol. Als het totale traject glashelder is, worden in de realisatie de voorzieningen getroffen: naast goede huisvesting zijn digitalisering van informatie en goede digitale communicatie essentiële voorwaarden voor een succesvolle implementatie en verankering van HNW in de organisatie. Na deze laatste fase is aan het einde van het project een nieuwe manier van werken en denken ingevoerd die breed wordt gedragen en die stevig in de organisatie is geborgd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *