Enexis

Beste Jan (CDA-fractievoorzitter stad Groningen),

Gisteren heb jij in de stad Groningen stil gestaan bij de vermeende toezeggingen van bet College van Gedeputeerde Staten aan het College van B&W van de stad Groningen. Je hebt daarbij de brief gepubliceerd waarop wethouder Dekker had gehoopt (op janseton.nl). Ik heb daarvan met grote interesse kennis genomen.

Hierbij doe ik je het antwoord toekomen op deze brief. Ze had dat liever niet willen sturen, sterker nog nooit gedacht dat het zover zou komen, maar helaas moet ze nu de weg naar de brievenbus wel maken.

De brief spreekt verder voor zich.

Hartelijke groet, Patrick

Geacht College,

Dank voor uw brief aangaande onze aandelen Enexis, die wij in goede orde hebben mogen ontvangen. Uit uw brief blijkt dat u een scherp oog heeft voor de precaire situatie waarin de stad verkeerd. Dat waarderen wij zeer.

Het moet ons van het hart dat wij de stad aan het perspectief van een financiële afgrond hebben gebracht. En het moge duidelijk zijn, niet door tegenvallers, onverwachte situaties waar we niets aan konden doen of door calamiteiten, maar door een welbewust beleid waar wij met volle overtuiging voor hebben gekozen. Wie passen ons graag een broek aan die te groot is, niet voor niets gaan we tegelijk aan de slag met de zuidelijke ringweg, de spoorlijn naar Heerenveen, grootschalige woningbouw in Meerstad (ook al is het woningaanbod vele malen groter dan de vraag), het Forum, de kabelbaan en de regiotram. En we zouden nog wel veel meer willen oppakken.

Gelukkig hebben wij dan ook uw harde toezegging ons met deze geldverspilling te helpen door wat gaatjes in onze begroting te dichten. En dat met een eenvoudige maatregel: het tafelzilver van de Enexisaandelen wordt door u voor een leuk bedrag, 35 miljoen minimaal, gekocht. Op die manier kunnen we onze verborgen spaarpotten (eigenlijk bedoeld om de generaties na ons ook een goede toekomst te bieden) nog even lekker nu uitgeven. En u regelt het wel even met die Staten dat die instemmen, dat is tenslotte al eerder gelukt.

Wat een goed team zijn we ook! Ik heb dan ook al meerdere glazen, gezellig bij de open haard geheven op deze meesterlijke aanpak.

Wat een verbazing, maar ook teleurstelling en ontstentenis dat u bij nader inzien de gedane belofte niet kunt nakomen. Dat die Statenleden, ondanks het meesterlijke plan en getoond leiderschap, het lef hebben om twijfel te zaaien en daadkrachtig zelf op te treden. Hoe jammer, dat verwacht je toch niet. Dit zal de relatie stad en provincie geen goed doen, ook dat moge duidelijk zijn.

Vandaag meer even geen glas wijn, ik ben goed ziek van de situatie. Vroeg naar bed, warme kruik, en morgen nadenken over een nieuwe weg om in ieder geval de Raadsleden nog een rad voor de ogen te draaien of een lokkertje voor te houden. Wat één ding is vanzelfsprekend nog steeds onveranderd en daar ben ik duidelijk over: die projecten zet ik uiteraard gewoon door. Kom nou toch, daar gaan die Statenleden ons echt niet van weerhouden.

Een eerste gedachte, misschien moeten we nog even een niet doorzichtig trucje met een notitie over voor- en nadelen opstellen die gewogen kunnen worden en dat inbrengen in het principiële debat of een overheid wel aandelen moet verwerven en houden, of dat het publieke belang dient. Tja…. De uitkomst van die weging kennen we dan wel, toch (knipoog). Maar laten we er een nachtje over slapen en vooral omzichtig te werk gaan, misschien wordt de nachtmerrie weer een droom?

Ach nee, weet je wat, dat is me teveel gedoe, ik druk mijn zin wel in de Raad door en dan zien we wel. Slaap ik vannacht in ieder geval weer goed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *