Boter op het Hoofd?

Het Groninger Museum is wederom in financiële problemen. Zijn de twee van toepassing zijnde woorden hier juist: nog steeds?

Nadat George Verberg als interimmer is aangezocht om het museum door te lichten zijn er via de media al diverse uitingen geweest over waar hij tegen aangelopen is. Vooruitlopend op zijn onderzoeksrapport heeft hij zelf ook al enkele schoten voor de boeg gegeven. Er moet hard worden gewerkt om een faillissement te voorkomen, de vraag is wat de schuldeisers doen (wachten gemiddeld een jaar op hun geld) en er moet in personele zin fors worden afgeslankt en dure tentoonstellingen zijn niet meer aan de orde.

En dat doet Kees van Twist, als directeur verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering en de financiën af met de opmerking: “Iedereen heeft boter op haar hoofd”. Het moet mij toch van het hart, en ja ik weet vanuit mijn politieke rol heb ik geen enkele betrokkenheid hierbij (geen misverstand daarover), dat de heer van Twist met enige regelmaat laat zien dat hij geen enkel besef heeft van de verantwoordelijkheid die hij draagt of is het juist het omgekeerde: hij beseft het wel, maar rent er hard voor weg?

Hoe kun je nu wegdraaien voor je verantwoordelijkheid door te zeggen dat iedereen boter op het hoofd heeft en daarbij noemen dat juist de gemeente de grootste schuldeiser is als eigenaar van het pand die huur berekend?

Wie was er verantwoordelijk voor de creatieve programmering? Wie trok de tentoonstellingen aan? Wie zou moeten weten wat de organisatie van die tentoonstellingen kost? Wie huurt het pand en kent de huurkosten? Wie weet wat er aan subsidies binnen komt? En wie rekent er uit wat de kaartverkoop oplevert alsook eventuele neveninkomsten uit winkelverkoop en horeca? Jazeker: dat is de directeur als eindverantwoordelijke voor een organisatie.

Dus meneer van Twist, wie heeft er boter op het hoofd? Kunt u ons uitleggen waarom wij als burgers weer geld moeten opbrengen (belastingen) om het museum overeind te houden? U kunt ons dan toch tenminste uitleggen waarom u uw verantwoordelijkheid niet eerder heeft genomen en de zaak financieel volledig uit de hand heeft laten lopen, maar zelf wel lekker naar uw tweede huis in zonnige oorden gaat? Dat bent u ons tenminste verschuldigd, voordat de boter op uw hoofd door anderen wordt gesmolten en die het puin gaan opruimen dat u achterlaat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *