Volg geen leiders

Er was eens een planeet genaamd Gaia. Miljoenen jaren verkeerde Gaia in harmonie, tot de mens zich er ontwikkelde. De mens maakte gebruik van de natuurlijke bronnen om een complex bestaan op te bouwen. Enorme steden verrezen, wegen werden gebouwd alsook auto’s, vliegtuigen, schepen, treinen, ruimteschepen, fabrieken, energiecentrales, mijnbouwcomplexen, kerncentrales, afvalverwerkingsinstallaties en nog veel meer. Alles binnen een paar honderd jaar.

Samenleving en economie functioneerden niet
Je raadt het misschien al, het duurde niet lang of Gaia begon hieronder te lijden. Na talloze oorlogen; na uitvoerige roofbouw van grond, water, lucht en mineralen; na uitroeiing van duizenden soorten flora en fauna; na onomkeerbare verwoesting van al het mooie dat Gaia te bieden had, was het zeer slecht met deze planeet gesteld. Zo ook met de mens, die haar dit had aangedaan. De samenleving en economie functioneerden niet en de verdeling van de primaire middelen van bestaan was alles behalve evenredig. Miljoenen mensen leden armoede en honger; waren dakloos; werden vervolgd, vermoord, verkracht, uitgebuit, gevangen gezet, gemarteld, verstoten of tot waanzin gedreven. Langzamerhand koerste de planeet op een catastrofe.

Onverzadigbare hebzucht
Hoe kon het zover komen? De mensen – en de meesten waren zich daarvan niet bewust – leefden in angst. De angst om niet in allerlei materiële levensbehoeften te kunnen voorzien. Die angst ontstond door wijdverbreide schaarste van bijvoorbeeld energie, voedsel, water, medische verzorging, onderwijs, werk om geld te verdienen en geld om hun leven te bekostigen. Die schaarste was zelden natuurlijk van aard. De machthebbers op Gaia – grote corporaties, banken, enkele steenrijke families en koningshuizen – veroorzaakten deze schaarste met hun onverzadigbare hebzucht. Zo ontstond er een vicieuze cirkel van hebzucht, schaarste en angst. Een neerwaartse spiraal, die naar gelang de macht van de machtigen groeide, steeds verder indaalde.

Voorgelogen
Maar was er dan niemand die hier verandering in wou brengen? Jazeker, keer op keer dienden mensen zich aan die de wereld wouden veranderen. Velen van hen werden bestempeld als parasitair, anarchistisch, revolutionair, gevaarlijk, een bedreiging voor de staat en de economie. De massa werd door de media – die gecontroleerd werden door de ware machthebbers – voorgelogen over deze wereldveranderaars, over de economie, over alles.

Slaven van de consumptiemaatschappij
En de mensen geloofden het. Zij beseften niet dat geld zijn oorspronkelijke waarde als ruilmiddel had verloren en tot een machtsmiddel was verworden. Zij beseften niet dat zij slaven waren van de consumptiemaatschappij, van de geldeconomie die alleen de machtigen diende. Zij geloofden dat zij in een democratie leefden. Opgeslokt door een ziekelijke drang tot consumptie waren zij zich er niet van bewust dat de door hun gekozen leiders maar politieke stromannen waren van de machtigen die zich met de dag verder verrijkten.

Afhankelijk van het systeem
Daarmee lieten de mensen de regie over hun leven over aan iets buiten zichzelf. Zij maakten zich afhankelijk van het systeem dat hen van hun vrijheid beroofde. Een systeem van wetten, geld, gezondheidszorg, onderwijs, handel, pensioenen, sociale voorzieningen, volksvermaak, nationale feestdagen, sport en nationalisme, dat er volgens de leiders voor de mensen waren. De mensen geloofden hun leiders en zo was het cirkeltje van hebzucht, schaarste en angst weer rond. De vicieuze cirkel die Gaia in een wurggreep nam.

Ik kan je een advies geven
Hoe het met Gaia afliep? Dat weet niemand. Er zijn geschiedkundigen die beweren dat het handelen van de mensen volgens de aanwijzingen van hun leiders, Gaia desastreus werd en tot haar vernietiging leidde. Maar er zijn er ook die er zeker van zijn dat Gaia nog bestaat doordat de mensen ophielden hun leiders te volgen. In plaats daarvan volgden zij hun hart waardoor zij in harmonie samenwerkten en samenleefden en Gaia in een waar paradijs transformeerden. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet, maar ik kan je wel een advies geven: Volg geen leiders, volg je hart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *