Noorderslinks

Ze hebben minimaal duizend medewerkers in dienst en zijn gevestigd in Noord-Nederland. Samen zijn ze goed voor een kwart van de noordelijke arbeidsmarkt. Ziedaar het profiel van de profit en non-profit organisaties die sinds jaar en dag deel uitmaken van de Human Resource samenwerking Noorderlink. Het doel van dit verbond: ‘goed opgeleid personeel voor het Noorden behouden en naar het Noorden halen.’ Niks mis mee, zou je zeggen. De werkgelegenheid in het ‘ver’ van de Randstad gelegen noorden kan wel een steun in de rug gebruiken. Of Noorderlink in alle opzichten goed werkt is echter de vraag. Wat betreft haar wens om goed personeel binnen te halen, lijkt de organisatie haar doel voorbij te schieten. Persoonlijk ken ik nogal wat goed opgeleide en ervaren mensen die, zelfs als zij zich ‘op goed geluk’ al in het noorden hebben gevestigd, er desondanks niet in slagen een baan te verwerven bij een van de bij Noorderlink aangesloten organisaties. Betrokkenen solliciteren zich een slag in de rondte maar telkens blijkt dat bij de opvulling van de schaarse vacatures in Noord-Nederland blindelings de voorkeur wordt gegeven aan interne sollicitanten, dat wil zeggen aan mensen die – ongeacht hun functioneren – al vele jaren bij een van de bij Noorderlink aangesloten organisaties werken. Noorderlink bevordert aldus wel slinks de arbeidsmobiliteit in het noorden zelf maar niet die in heel Nederland. Waardevolle ‘immigranten’ worden zonder veel omhaal van woorden automatisch buitengesloten. Hier is, dunkt mij, sprake van een ongelukkige en tegenstrijdige situatie. Weliswaar wordt met het strikte eigen-volk-eerst-beleid het doel gediend dat personeel in het noorden wordt vastgehouden, maar het tweede doel van Noorderlink, namelijk het binnenhalen van gekwalificeerd personeel uit andere delen van Nederland, verdwijnt met name in het middenkader geheel achter de horizon. Daarmee schiet Noorderlink als gezegd tenminste een van haar doelen voorbij. Het verbond doet er goed aan om, daar waar zij het noorden aanprijst als een gebied met een ideaal woon-en werkklimaat, ook aan te prijzen als een landsdeel met een open mind en dus met open grenzen. Als een gebied kortom waar voor de zo zeer gewenste nieuwkomers van buiten de kansen op een baan niet bij voorbaat zijn verkeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *