Nieuwe voorzitter Bestuur TechnologieCentrum Noord-Nederland

1 januari 2013 heeft de heer drs. Louwe Dijkema het voorzitterschap van het Bestuur van TechnologieCentrum Noord-Nederland overgenomen van drs. ing. Cees Witvliet.

Cees Witvliet is in 1998 bij de oprichting van TCNN toegetreden tot het Bestuur en heeft de afgelopen 4 jaar als voorzitter een belangrijke rol gespeeld bij de innovatieve activiteiten van TCNN.

Louwe Dijkema is commissaris van Koninklijke Van Gorcum BV en voormalig voorzitter van VNO-NCW Noord. De heer Dijkema heeft een sterke bestuurlijke ervaring en is actief in verschillende stichtingen en organisaties.

Zijn levensmotto: ‘Samenwerken in vertrouwen’ sluit naadloos aan op de rol en functie van TCNN in Noord-Nederland.

TCNN heeft de afgelopen jaren als schakel tussen Noordelijke MKB enerzijds en kennisinstellingen en overheden anderzijds, een onmisbare bijdrage geleverd aan het versterken van de economie van Noord-Nederland door de concurrentiekracht van het MKB te vergroten. TCNN houdt zich op actieve wijze en met positieve resultaten bezig met economische, bedrijfskundige en technologische haalbaarheidsstudies, specifieke workshops, technologieprojecten en innovaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *